Mondriaan (1872 - 1944) (2)

De bijlage van de kidsweek van deze week (20.05) gaat over kinderen en filosofie. De inleiding van deze bijlage sluit naadloos aan bij mijn kunst kolom over Willem de Kooning en het creatieve denken.
Een van de randvoorwaarden voor een creatief denkproces is het los laten van vaste denkpatronen. In de filosofie gaat het niet om het vinden van de juiste antwoorden. Voorop staat het ontwikkelen van denkvaardigheden en een eigen idee.

Van kinds af aan leren we denken volgens vaste patronen. Als kind tekenden we een gele lucht, een blauwe zon, oranje gras en paarse bloemen. Later leerden we dat de lucht blauw is, de zon geel het gras groen en de bloemen ... Alle volgende keren herhalen we dat volgens een vast denkpatroon.

Om originele nieuwe ideeŽn te bedenken moeten we stoppen met denken volgens een bepaald patroon. Moeten we proberen dat vaste patroon te doorbreken. Want alleen dan komen we tot verassende ideeŽn. Het leggen van verbanden die op het eerste gezicht niet voor de hand liggend of logisch zijn kan tot verrassende inzichten en oplossingen leiden. Hierdoor kunnen problemen op een andere wijze worden opgelost. Creatief denken kan namelijk op alle gebieden worden toegepast. In de wetenschap, bij maatschappelijke problemen en uiteraard binnen de kunsten. Sterker nog juist daar is het een absolute noodzaak. Vanaf de vroegst bekende kunstuitingen uit de prehistorie tot op de dag van vandaag, heeft de beeldende kunst zich van tijdperk tot tijdperk vernieuwd. Doordat er altijd weer kunstenaars waren die de bakens verzetten. Soms als kunstenaarsgroep of beweging, soms ook in hun eentje. Zoals Piet Mondriaan, die via het schilderen van oranje wolken, rode molens en gele luchten een geheel eigen beeldtaal heeft ontwikkeld.
Laten we nog even luisteren naar wat Lucebert zegt naar aanleiding van het werk van Karel Appel:

je weet nu wat rood doet
rood loopt graag in het groende gras
je weet nu wat geel weet
dat de zon schijnt omdat niemand graag dood gaat
en van blauw: dat hemelsblauw zwart ziet
voor een kind dat niets krijgt

zie verder Reprocitaat Lucebert - Appel2

Het kijken naar en bestuderen van werk van kunstenaars die de bakens verzetten kan ons helpen bij ons eigen creatieve denkproces en kan ons helpen op onze beurt de bakens te verzetten. Ook het zelf te hand nemen van kwast of beitel kan ons helpen bij het vormgeven van onze gedachten en ideeŽn.

"Late avond - vlak land - wijde horizon - hoog daarboven de maan.
Y.:     Hoe schoon.
X.:     Wat een diepte van toon en kleur.
Z.:     Wat een rust.
Y.:     Dus de natuur ontroert u ook zo?
Z.:     Als dat niet zo was, zou ik geen schilder zijn.
Y.:     Omdat u geen natuur meer schildert, dacht ik dat de natuur u ook niets meer deed.
Z.:     Integendeel, de natuur ontroert mij diep, ik schilder de natuur slechts op een andere wijze.
X.:     Uw composities noemde ik wel eens symfonieŽn, muziek kan ik er in zien, maar natuur ... neen.
Z.:     En toch zou men evengoed in de natuurlijke schilderkunst muziek kunnen zien. Ook de natuurlijke schilderkunst heeft haar ritme, al komt het niet zo duidelijk uit als in de abstract-reŽle schilderkunst."
Piet Mondriaan (Toneel II 8 - 1919)

Een tijdgeleden ontdekte ik dat Mondriaan ook toneel heeft geschreven. Of het ooit uit is gevoerd weet ik niet. Wel onderstreept het nog eens het belang van natuur, muziek en ritme in het werk van Mondriaan.
Chris280505

Overzicht van kunstenaars die "iets" met Zeeland hebben. Er wonen, gewoond hebben of wiens werk beÔnvloed is door.
Antoine Mes, Piet Mondriaan (1), Piet Mondriaan (2), Reynier de Muynck, Matthijs RŲling.

home tekenlog schilderijen ruimtelijk werk grafiek reprocitaat kunst kolom video/ audio fotografie tekeningen
contact