Pablo Picasso 'Guernica' 1937 (3,49 x 7,76)

Klik op de notenbalk wanneer u tijdens het lezen van dit gedicht wilt luisteren naar een muziekstuk dat Paul Dessau componeerde naar aanleiding van de Guernica van Picasso. Zijn Guernica is een bewogen atonaal stuk met plotselinge klankerupties.

Guernica

Chris den Engelsman

onder een hemelsblauw gordijn
is het voor altijd vier uur

in de namiddag geeft een kubistische
aanklacht vorm aan zwart wit en grijs

houden de handen van de soldaat
alleen nog angst vast

versmelten mens en os
tot een mythische Minotaurus

is het gezicht van de moeder
nog slechts een trieste plek

de oorlog verbrijzeld het oude
om angst te geven aan de leegte

de kunstenaar verbrijzeld het oude
om vorm te geven aan het nieuwe


Pablo Picasso naar Goya

Engelse bewerking - zeker geen vertaling - van dit gedicht:

Guernica

Chris den Engelsman

under a blue curtain
forever is four o'clock

in the afternoon a Cubist complaint
gives form to
black white and gray

the hands of the soldier
only hold fear

human and ox fusing
into a mythical Minotaur

is the face of the mother
only a sad place

the war shattered the old
to give fear to the void

the artist shattered the old
to give shape to the new

Pablo Picasso De dichter
Pablo Picasso 'De dichter'

home tekenlog schilderijen ruimtelijk werk grafiek reprocitaat kunst kolom video/ audio fotografie tekeningen
contact