Joseph Mallord William Turner The Slave-ship
Joseph Mallord William Turner 'The Slave-ship'

koh-I-noor

 Chris den Engelsman

een zeeschap verhult het canvas
licht wrikt een wolk los
zwavelrook omspoeld het monster
zee en lucht spiegelen zich

karmijnrood in de ondergaande zon
een gordijn van bloeddiamanten
valt zichtbare woorden kleuren
hoorbaar nieuwe lagen

leven wordt steeds lichter
lust streelt neusgaten met
nachtdonkere vlechten

hemelblauwe wangen
rouwen haar naam
in zout waterschrift

 Joseph Mallord William Turner The Slave-ship detail
Joseph Mallord William Turner 'The Slave-ship' detail

Engelse bewerking - zeker geen vertaling - van dit gedicht:

koh-I-noor

Chris den Engelsman


a seascape conceals the canvas
light pries loose a cloud
sulfur smoke laps the monster
sea ​​and sky are reflected

in a crimson sunset
a curtain of blood diamonds
falls visible words color
new heard layers

life is getting lighter
lust caresses nostrils

with night dark braids

sky blue cheeks
mourn her name
in saltwater script

Joseph Mallord William Turner The Morning after the Deluge
Joseph Mallord William Turner 'The Morning after the Deluge'

Bij het schilderij 'The Slave-Ship' aanvankelijk getiteld 'Slavers Throwing overboard the Dead and Dying—Typhoon coming on' schreef  Turner zelf het volgende titelloze gedicht:

"Aloft all hands, strike the top-masts and belay;
Yon angry setting sun and fierce-edged clouds
Declare the Typhon's coming.
Before it sweeps your decks, throw overboard
The dead and dying – ne'er heed their chains
Hope, Hope, fallacious Hope!
Where is thy market now?"

Joseph Mallord William Turner yacht approaching the coast
Joseph Mallord William Turner 'Yacht approaching the coast'

home tekenlog schilderijen ruimtelijk werk grafiek reprocitaat kunst kolom video/ audio fotografie tekeningen
contact