Video/ Audio*

De afgelopen jaren heb ik verschillende video en geluidsmontages gemaakt. Hieronder treft u een aantal video- en geluidsfragment aan plus een korte toelichting.

De video's die hieronder staan kunt u bekijken via mijn YouTube-pagina, daar zijn trouwens meer en recentere video's te zien dan op deze pagina.

* Ondanks dat video inmiddels een wat verouderde techniek is, handhaaf ik toch graag deze omschrijving. Video komt van het Latijnse "videre" wat "zien" betekend. In combinatie met "audio" - horen - geeft het goed aan waar het in de werken op deze pagina om gaat namelijk de combinatie van zien en horen, in een eigen ritme.

NightVision (2008)
De video NightVision is gebaseerd op tekeningen naar aanleiding van krantenfoto's en beelden uit de actualiteit. Zowel de tekeningen als de video wekken de indruk alsof we de werkelijkheid door een nachtkijker bezien. De beelden zijn snel, vluchtig, nerveus, er gaat een dreigende spanning vanuit. We weten niet wat er vervolgens gaat gebeuren. We tasten bijna letterlijk in het duister.

Bekijk ook de tekeningenserie NightVision.

Meer en recentere video's zijn te bekijken via mijn YouTube-pagina.

Fragments01 (2007)
De video Fragments is gebaseerd op een groot aantal inkttekeningen zoals opgenomen in het tekenlog (pagina 06p15 e.v.). Deze inkttekeningen zijn op hun beurt weer gebaseerd op krantenfoto's. Beide projecten vormen een onderzoek naar de wijze waarop de actualiteit tot ons komt en onze waarneming daarvan. Daarnaast loopt mijn onderzoek naar het in beweging zetten van tekeningen ook weer als een rode draad door dit project.

Meer en recentere video's zijn te bekijken via mijn YouTube-pagina.

Door de ogen van Rembrandt (2006)
De zelfportretten in het Tekenlog (pagina 05p10), het daarop gebaseerde filmpje op de indexpagina van deze website of de video "Me, Myself and I" (zie hier boven) zijn geen echte zelfportretten. Het zijn portretten gemaakt door een camera. Deze portretten heb ik met potlood, inkt, verf of digitaal weer gekopieerd.
Rembrandt beschikte nog niet over een fototoestel, dus om zijn zelfportret te kunnen schilderen moest hij zichzelf indringend in de spiegel aankijken.
Tijdgenoten prezen Rembrandt om zijn zuiver schilderkunstige kwaliteiten. Hun lof betrof in alle gevallen zijn als vernieuwend ervaren vermogen de kleuren te breken en te groeperen.
Wanneer we via nieuwe, digitale technieken – zoals fotografie of scans – naar het werk van Rembrandt kijken zien we dit in versterkte mate terug. Op pixel niveau heeft bijna iedere pixel een andere kleur. In de video "Door de ogen van Rembrandt" kijken we naar de ogen van Rembrandt, maar ook door de ogen van Rembrandt naar het beeld en de kleuren die hij in de spiegel zag. Door alle zelfportretten achter elkaar te zetten zien we een leven aan beelden en kleuren aan ons voorbij trekken.
In februari 2007 is deze video bekroond met de juryprijs van de Utrechte kunstuitleen. - zie juryrapport
Een nadere toelichting op het werk van Rembrandt treft u aan in de KunstKolom over Rembrandt van Rijn.

Meer en recentere video's zijn te bekijken via mijn YouTube-pagina.

Cagebird I en II (2005)
Deze geluidsmontages behoren bij het ruimtelijk werk Cagebird. In deze montage heb ik de muziek van John Cage gecombineerd met muziek uit de natuur, met name met vogelgeluiden. Voort bordurend op de gedachte van Cage om geluiden van buiten af niet alleen te aanvaarden maar ook op te nemen in de compositie of beter in de uitvoering. Muziek is volgens Cage puur klank en die komt het best tot zijn recht wanneer hij wordt bevrijd van de wil van de componist.
U kunt hier doorklikken naar een toelichting op het werk van John Cage.

Meer en recentere video's zijn te bekijken via mijn YouTube-pagina.

Me, myself and I (2004)
Via een uiterst eenvoudig procedé heb ik een groot aantal foto's achter elkaar geplakt. Het gevolg is dat ik in luttele seconden 40 jaar ouder en ook weer jong wordt. De cirkelgang van ons leven, maar misschien ook weer niet. In ieder geval spreekt het idee van een tijd die zich in cirkels herhaald mij altijd meer aan dan een lineaire tijdsopvatting. Naar aanleiding van dit filmpje zijn bijvoorbeeld de tekeningen 05.082 tot 091 gemaakt. Deze video bied mij veel mogelijkheden tot verder werken en verder te zoeken naar manieren om mijn tekeningen in beweging te zetten. In zekere zin maakt het ook de cirkel die begonnen is met de video "Te-still-te"(2002) weer rond. Ook hier heb ik getracht om het filmen vooral als een manier van tekenen te zien.

Meer en recentere video's zijn te bekijken via mijn YouTube-pagina.

Sibylle (2003 - ....)
Geruime tijd geleden heb ik een draaiboek gemaakt voor een film. Om allerlei redenen is het er tot nu toe niet van gekomen de benodigde opnames te maken en verder te bewerken. De film zit dus nog voornamelijk in mijn hoofd en daar draai ik hem regelmatig af en om, en geleidelijk aan evolueert het idee.  In de tussen tijd heeft een bevriende componiste, Gerti Blaauw, muziek gecomponeerd bij dit draaiboek. Deze compositie is door David Jimmink (www.sibeliusmusic.com) via de computer weer hoorbaar gemaakt. Voor mij is dit misschien wel een van de mooiste aspecten van kunst. Eerst is er niets, dan is er een idee, dat groeit, en dan is er ineens iets waar daarvoor niets was. Iets dat zelfs buiten mij om verder kan groeien. De beelden die bij de muziek horen komen er zeker ook.
Online kunt u de eerste en de laatste paar minuten beluisteren van een muziekstuk dat in totaal ruim één uur duurt. Op verzoek stuur ik u graag een CD met de volledige uitvoering toe.
contact

Meer en recentere video's zijn te bekijken via mijn YouTube-pagina.

Kamikaze (M/V) (2003)
Ook deze video is volledig gemonteerd uit bestaand beeld en geluidsmateriaal. Mijn fascinatie betreft de mechanismen die een mens er toe brengen zich op te offeren als zelfmoord commando. Of elkaar (en zichzelf) verschrikkingen van welke aard dan ook aan te doen. De mens, is de mens een wolf.
Ook het schilderij Dubbelportret is gemaakt naar aanleiding van dit gegeven.
In 2007 maakt de documentairemaakster Brook Goldstein de film "The making of a Martyr". Het beeldmateriaal dat ze gebruikt komt in belangrijke mate overeen met het materiaal dat ik vier jaar daarvoor gebruikte voor de video "Kamikaze (M/V). In haar film stelt Goldstein het feit dat kinderen vanaf 10 jaar worden gerekruteerd voor zelfmoordacties aan de orde. Een indoctrinatie die al op de basisschool en in animatiefilms voor kinderen begint.

Een interview met Brook Goldstein en een bespreking van haar film kunt u bekijken via deze links Beide video's zijn ook te benaderen via mijn YouTube-pagina kijk onder favorieten..

DNA (2003)
Deze video is nagenoeg geheel gemonteerd uit bestaand beeld en geluidsmateriaal, dat ik met behulp van de computer bewerkt en gemonteerd heb. Mijn fascinatie was de mogelijkheid van mensen om te sleutelen aan de bouwstenen van het leven. En daarmee naar mijn idee te rammelen aan de grondvesten van ons bestaan. Aangezien elke zwangerschap een spiegel is van de evolutie van alle leven sleutelen we zo tegelijk aan het individuele als aan het universele. Ook de schilderijen Ginkgo I en II en in zekere zin Hoorn Ia en Ib en de Antilope serie gaan over dit onderwerp. Daarnaast heb ik een aantal etsen (DNA01, 02 03) gemaakt naar aanleiding van dit onderwerp. Ook het beeld "Boom"(2003) is in deze periode ontstaan.

Meer en recentere video's zijn te bekijken via mijn YouTube-pagina.

Té-Still-te (2002)
Deze video bestaat uit opnames van een installatie die speciaal voor dat doel is gebouwd. Daarna zijn de beelden met behulp van de computer bewerkt en gecombineerd met geluid. Het filmen heb ik gezien als een manier van tekenen of schilderen. Dit uitgangspunt is het best tot zijn recht gekomen tijdens de installatie
"Cell"(2002) in de toren van de hervormde kerk in Houten. Tijdens deze installatie heb ik de video op een groot scherm kunnen projecteren in combinatie met een vijftal zeer grote tekeningen van 1,5 bij 10 meter. Via de montage van beeld en geluid probeer ik de toeschouwer in een meditatieve toestand te brengen. De verschillende versies van deze video duren 30 tot 60 minuten. Waarbij op ieder moment ingestapt kan worden.

Meer en recentere video's zijn te bekijken via mijn YouTube-pagina.

home tekenlog schilderijen ruimtelijk werk grafiek reprocitaat kunst kolom video/ audio fotografie tekeningen
contact