Bouwers-Sluijters

Bouwers-Sluijters

Jan Sluijters ‘Moeder en kind’ gouache(niet het kunstwerk zoals bedoeld in dit gedicht) Kunst Lenze L. Bouwers Goed is dat de schilder het tafereelvastlegt anders zou de baby niet heelblijven in z’n groeiproces op het witvan zo’n kleine tafel. De moeder zitvrij om zichzelf te geven in lichtgeelmet voorgrond vloerkleed, commode: reëel,voorjaar in de achtertuin…

Bouwers-Vermeer

Bouwers-Vermeer

  Johannes Verrneer ‘De keukenmeid’ olieverf op doek. 45.5 x 4 I cm. Omstreeks 1658 rood, wit, blauw, geel: Een Meyd die melk uytgiet, Lenze L. Bouwersrood, wit, blauw, geel: Een Meyd die melk uytgiet,het broze vaatwerk bij de hompen brood,een mand, een kan, maar wat het oog niet ziethoort zij: die haar z’n huis…

Bouwers-Vroom

De Amsterdamse viermaster ‘De Hollandse Tuyn’ en andere schepen bij het binnenvaren van het IJ na terugkeer uit Brazilië hun viermaster, bonkig schip van geweld, Lenze L. Bouwers hun viermaster, bonkig schip van geweld,de Hollandsche Tuyn, kwam in mei terug,door Hendrik Vroom met verve doorverteld:vissersvolk, zoals hun baardgroei is, stug,de dames elegant tot op de…

Bouwers-Backer

Bouwers-Backer

  Adriaen Backer ‘De regentessen van het Burgerweeshuis te Amsterdam’ olieverf op doek, 193 x 282 cm. 1683 die kleine jongen op dat schilderij Lenze L. Bouwersdie kleine jongen op dat schilderijvol statige darnes merk medelijben ik, m’n haren zitten vol met luisen moeder borstelt niet meer zachtjes thuisdie kleine jongen op dat schilderij;regentessen van…

Bouwers-Jong

Bouwers-Jong

Germ – Gerben – de Jong ‘Ameland’ 1949 Tentoonstelling Lenze L. Bouwers Hij, bohémien, bleef langer voor het licht.Zijn eiland met de uitverkoren bloemenen huisjes witter dan wit. Titels noemennu kleur aquarel, olieverf gezichtop Nes. In nauwe wandelgangen roemenbezoekers de ruimte, wind, lichtgewichtwolk. Hoor ik daar binnenin bijen zoemen?Zijn bijnaam: de graaf; adeldom verplicht.De kist…

Bouwers-Metsu

Bouwers-Metsu

Gabriël Metsu ‘Moeder met ziek kind’ koortsoogjes van dit lieve, bleke kind Lenze L. Bouwers koortsoogjes van dit lieve, bleke kindbij moeder met handen en arm op schoot,Gabriël Metsu koos voor de rok rooddat zomers gedempt blauw met wit verbindt; koortsoogjes van dit lieve, bleke kindzien de landkaart links niet; krui, Christus, dood,worden achtergrondmuziek; wie…

Boutens-Toorop-04

Boutens-Toorop-04

Jan Toorop ‘Jezus wordt van het kruis genomen’ – 1918  AFNEMING VAN HET KRUISAan J. Th. Toorop En als het avond geworden was … Matth. Ev. P.C. BoutensHet matte floers van den OctoberdagVernevelt naar den avond; dichtecdaaltDe dunne sneeuwasch van de schemeringEn dekt de groote stad der wereld wegIn den schijndood van zijn éentonigheid.En heel…

Boutens-Vermeer

Boutens-Vermeer

Johannes Vermeer ‘Het schildersatelier‘ olieverf op doek, 132,5 x 110 cm. Omstreeks 1665 ZELFPORTRET Het Atelier van Vermeer van Delft in de verzameling Czernin P.C. BoutensVoor altijd blijft geheiligd het gewoneLicht onzer dagen in dit blank bewijsHoe goden toch met menschenkindren wonenVoor een verloren uur der dagereis.O ziel die in uw middagklaar gepeisZoo innige verzekerdheid…

Boutens-Vinci

Boutens-Vinci

Leonardo da Vinci ‘Johannes de Doper’ (Detail) ZEVENDE STROFEvoor Lionardo’s JohannesP.C. BoutensDaar heb ik stilst en diepst geweend,o tranen heller dan de heugenisvan jonkheids eerst-bewusten morgenlachwantvoor mijn oogen steeg in zilvren nevelvan goddelijkste droefenisde doode lieflijkheid van zoo veel jarenin strengen dienst en liefdes kuisehen deemoeddoorwaakt tot al hun weedom zich verdichttetot dezen droom van…

Boutens-Toorop-02

Boutens-Toorop-02

Toorop Jan ‘De Zee’  STERRENVoor J. Th. Toorop P.C. BoutensWaar bleef de lamp der maan, die uit den waasverblondenAvond de laatste vaag van somber zonbloed zoog,En drijvend op den dauw tot bleeke glorie rondde,En met haar dunnen dag de doffe weerld betoog? …Wij treden buiten ‘t huis. Onder de zomerboomenStaat de volwassen vloed van zwart-geronnen…