Boutens-Toorop-02

Boutens-Toorop-02

Toorop Jan ‘De Zee’  STERRENVoor J. Th. Toorop P.C. BoutensWaar bleef de lamp der maan, die uit den waasverblondenAvond de laatste vaag van somber zonbloed zoog,En drijvend op den dauw tot bleeke glorie rondde,En met haar dunnen dag de doffe weerld betoog? …Wij treden buiten ‘t huis. Onder de zomerboomenStaat de volwassen vloed van zwart-geronnen…

Boutens-Toorop-03

Boutens-Toorop-03

Toorop Jan ‘Madonna en Kind’  AD VIRGINEM MATREMVoor Jan Tooropnaar aanleiding van een zijner Madonna-teekeningen P.C. Boutens‘Tusschen wake en droom gehevenBoven lust en leed te zweven,Wiegt uw Onschuld onverletOp de vleuglen onzer wijzenWaardoor smart en vreugde rijzenTot gelijkgestemd gebed,‘Dat uw dagen en uw nachtenSpant in éen verrukt verwachtenDat geen werklijkheid verwondt,Hart naar Gods raad uitgelezenTot…

Boutens-Rembrandt-02

Boutens-Rembrandt-02

Rembrandt van Rijn ‘Zelfportret’ 1669  AAN REMBRANDT VAN RIJNop zijn derden eeuwdagP.C. BoutensZang I Ver uit de overluchtsche wijkenAchter gouden avondstond,Uit de sterrelichte rijkenWaar Gij rust in schoonheid vondt,Wil ons armen nog genaken:Met de hoogheid van Uw geestHeilig onze duistre wakeTot Uw licht geboortefeest …Tegenzang I Van de hooge stille doodenRuischt geen antwoord door den…

Boutens-Rossetti

Boutens-Rossetti

Dante Gabriel Rossetti ‘A Portrait’ 1869 Sonnet Aan D.G. Rossetti voor zijn portretstudies naar mevrouw Morris P.C. Boutens O water in den avond onbewogen, Waarvoor de ziel haar schoonsten dorst bewaart Door liefde en lust wier kussen haar bedrogen, Door ’t eenzaam zwerven over troostlooze aard Meer dan der wijsheid ijdele vertoogen, Meer dan de…

Boutens-Toetanchamon

Boutens-Toetanchamon

Toetanchamon dodenmasker JEUGDPORTRETP.C. BoutensEven trouwen na als gij mijn eigenHeb ‘k uw jonge beeld bewaard van toen,Zooals kinderen gewoon niet veel te krijgenMet hun arme liefste-schatten doen …Maar niet in zoo balsemende zorgen,In zoo ongenaakbre rust gezwacht,Sliep het tot den onberekenbaren nlorgenDoor zijn éenen droomeloozen nacht-:Wakker in éen oogopslag en pasklaarVoor het vreemdste fonkelnieuwste kleed,Als…

Boutens-Meegeren

Boutens-Meegeren

Han van Meegeren 1889 – 1947 ‘De maaltijd van Emmaus’ 1937 EMMAÜSBij het schilderij van Johannes Vermeer* P.C. BoutensZoo en niet anders ging het toeIn Emmaüs: ik weet het hoeHij vóor het breken van het broodOver zijn tranen de oogen sloot,En hun ontreddring hield geredBinnen de toevlucht van ‘t gebed,En nooit de scheelen heeft gelicht…

Boutens-Meisje Met Een Dode Vogel

Boutens-Meisje Met Een Dode Vogel

Zuid-Nederlandse school ‘meisje met dode vogel’ Meisje met dood vogeltje Musée des Beaux-Arts, Brussel P.C. Boutens Weet je nog van den anderen keer,Van de pijn die onbekend was:Hoe diep doorschrijnde ‘t eerste zeerToen je aan geen zeer gewend was? Nu stak opeens een vreemde kouTot heel in je hart je lijf door,Die ‘t vogeltje dat…

Boutens-Rembrandt-01

Boutens-Rembrandt-01

Rembrandt van Rijn ‘Titus aan zijn lezenaar’ 1655 Jonge Titus P.C. Boutens Ben ik zoo trotsch; ben ik zoo vreemd? Zoo ongenaakbaar druk of stil? …‘k duld niet dat iemand van mij neemt, Wat ik hem zelf niet geven wil. Ik haatte altoos dien vrouwentrekDie kan geen schaamle bloem zien staan,Of rooft haar meê naar…

Bourgault-Vinci

Bourgault-Vinci

The Painting Matt Beagle Bourgault You know the image so wellit hardly seems it once was new.You stand on the stone floorand it rests in front of you,perched in just the right light, and you think about how old it isand how someone had the ideaand took the time to dip brushesand begin, and now,…

Boutens-Hofmannsthal

Boutens-Hofmannsthal

 Hugo von Hofmannsthal 1 februari 1874 – 15 juli 1929 Hier met componist Richard Strauss R  DOODENMASKERVOOR HUGO VON HOFMANNSTHAL P.C. BoutensVoor welke ontmoeting staat in ‘teind gebouwdDit weidsch en wonderbaar beperkt tooneelDat onze jeugd al niet bevatten kon,Den jong-opstandigen verbannen godDie zong zijn heimwee tot zoo hellen schalOf ieder oogenblik de starre wandMoest storten…