diego velasquez las meninas

Bondarenko-Canova

Antonio Canova ‘Psyche Revived by Cupids Kiss’  Beloved Recording*Stanislav BondarenkoI love your Louvre and PradoAnd the famed independence of the Sorbonne …But which of them would survive in truth,If for three ages your language had beenForbidden? For honor and language.Equality, Cossack and fraternal:The Tsar’s decree that sought to rob us of speech.And rear girls in…

Vincent van Gogh Starry Night, La nuit etoilee, Sterrennacht boven de Rhone

Bondarenko-Degas

Edgar Degas ‘The Ballet Class’  The Pope of Rome cures an orthodox believer*Stanislav BondarenkoLet Degas, Gaugain and Vincemt forgive me,For having barely glanced at their masterpiecesIn the fierce heat of ’97 in the Musée d’Orsay –I almost passed out before them, hiding my abscess,Swollen jaw, my temperature forty degrees!(…)   *part of the poem-clip ‘A…

Bonneur-Slabbinck

Bonneur-Slabbinck

Van de kom de volle maa t Fernand Bonneure Van de kom de volle maat de armoe en de overdaad. Van de vaas de ranke leest de fles een weke hals. Van de appel de ronde romp van brood op tafel van de toverlamp van de schelp uit verre zee van de tafel onder ’t…

Boer-Rembrandt-01

Boer-Rembrandt-01

Rembrandt van Rijn ‘Saskia als Flora’ Saskia (1634) Catharina Boer Zonder mystiek licht en nietin opdracht van hoge herenmet strak gelaat of in het gareel,maar met passie en vereren streelde hij, vurige jongeling,met penseel zijn sprankelende lief.Herschiep haar met staf en rijke zijdetot uitbundige lentegodin. Toch aldus ‘geconterfeyt’in goudgroene tinten en zachtgeelmet bloemen in het…

Boer-Rembrandt-02

Boer-Rembrandt-02

Rembrandt van Rijn ‘Twee geleerden in gesprek’ 1628 Twee Disputerende Mannekens-bij een schilderij van Rembrandt 1628- Catharina Boer *Handen in een spel van lichtverwijzen, onderstrepen,wegen woorden, kloven teksten,dalen bij wijsgerigheden.Of is dit spot met ijdelheid,omnia vanitas. De mens in waanvan macht over dit onzekerekorte leven en fixatie van zijn tijd?In kleine hoek beland, wantlaat, bejaard,…

Boer-Schellekens

Boer-Schellekens

Marianne Schellekens ‘Supernova’ acryl op linnen 150 x 50 x 5 Supernove -bij een schilderij van Marianne Schellekens- Catharina Boer Zie,       miljarden sterren uit explosie van licht,zijn, als wij, van een oerbron het talrijk nageslachtdat door nevel van eeuwen een weg zoekt. Wij, in verschillende richtingen, religiesen twisten uiteengedreven, zoeken onze oorsprongen botsen, wit…

Boissard-Rembrandt

Boissard-Rembrandt

Rembrandt van Rijn ‘Bedelaars’ Rembrandt Fernand Boissard Toen de oude Rembrandt door de jodenbuurt zwierf, Observeerde hij langdurig de houding en de lompenVan de bedelaars uit Israël met hun onzekere blik,Die men in allerlei vodden overal ziet zwerven. Tegenover praalkleding stond hij onverschillig,Bij hem trok menig patriarch een plunje aan.Dat vinden wij met onze verfijnde…

Bloem-Bosch

Bloem-Bosch

Hieronymus Bosch ‘De goochelaar’Olieverf op paneel 53 x 72 cm, omstreeks 1475 – 80  BoschRein BloemJe kent de goochelaar.Goed – je staat met openmond (waaruit een kikkerpuilt) en een hand-langer rolt je beurs.Vraag: wat zit er onderdat hoedje?Niets bijzonders.Slecht – er zit een balletjeonder, een heel eenvoudigrond balletje.Hoewel – er zijn vier balletjestwee op tafel,…

Boeken-Durer

Boeken-Durer

Melancholia(Bij de kopergravure van Albrecht Dürer) Hein Boeken Staart gij nu nog, Vrouw, met de vleugel-schouderen En passer, die geen maat te passen weet, Omvaadmend al het menschelijk leed En kwaal na kwaal, die nimmer-meer verouderen, Staart gij nu nog, omschanst van de behouderen Van menschelijke moeite en ’t zaad van zweet, En wat, zelf…

Boeken-Rembrandt

Boeken-Rembrandt

Het joodsche bruidje H. Boeken “Look at that tenderness” Zie naar de teederheid, die smeult in de oogen Waarmee de bruidegom de bruid beschouwt De jonge maagd, die schijnbaar onbewogen Bedremmeld schier den man zich toevertrouwt. Zie naar de wijding in die sterke handen Waarmee de man, die ’s Levens ernst bevroedt, De diep-beminde, in…