Baudelaire-Stevens

Baudelaire-Stevens

Joseph Stevens Plus fidele qu heureux / lying-man-dog 1848is niet het schilderij zoals bedoeld in dit gedicht! L DE GOEDE HONDEN Voor de heer Joseph Stevens Ik heb mij, zelfs tegenover de jonge schrijvers van mijn tijd, nooit geschaamd voor mijn bewondering voor Buffon;” maar vandaag wil ik niet de geest van die schilder van…

Bauer-Vinci

Bauer-Vinci

Signora Gioconda Tires of Sitting for the Master Grace Bauer Once, after dinner, my husbandwas speaking – of business,some prediction of weather – I forget –I was lost in a thought of my own –but I recall his anger,how it flared when he saw menot quite there. He struck me thenand cursed my stupid grin,yet…

Baugher-Vinci

Baugher-Vinci

Portrait of Mona Lisa, 1503 Janée J. Baugher The pink from head and neckhas sunk into her hands,one atop the other on the armrest.The eyes behind the bulletproofPerspex look everywhere. Nowhere.The landscape: haunted austere abutmentand a snaking dirt road leadingaway. O Mourning One,most of us will not know such woe: the way you grew your…

Beeren-Gogh

Beeren-Gogh

Vincent van Gogh ‘Zelfportret‘ Na een eeuw Wim Beeren Het redelijke is reeds gezegd,en het uitzinnige verbeeld.Het pleit werd al beslecht. Doet napraten nog recht? Elle durerait toujours: de droefheid,het niet bereiken van de wegtussen wat werd aanschouwd in hevigheiden wat ik wenste als sereniteit. Was ik een heerschap als Monet geweest,had ik geleefd, geschilderd…

Bastiaanse-Rembrandt

Bastiaanse-Rembrandt

Rembrandt van Rijn ‘Zelfportret’ 1668/9 Rembrandt spreekt:(Zelfportret van Rembrandt 1668) Frans Bastiaanse Nu ‘k weet, dat mij niets meer van leed geneest,Bloedloos en de oogen traangekorst en brandig, Bouwval van wat ik eenmaal ben geweestToen ik nog leefde, krachtig en opstandig,Maakte ik, ten laatsten male ‘t eigenhandigGetuignis, voor het Vreeslijkste onbevreesd,Van de eigen beelt’nis, goor…

Baudelaire-Manet

Baudelaire-Manet

Édouard  Manet ‘L’enfant aux cerises’ XXX HET TOUW Voor Édouard Manet* ‘Illusies’ – zei mijn vriend – ‘zijn misschien even ontelbaar als de betrekkingen tussen de mensen onderling of tussen de mensen en de dingen. En wanneer de illusie verdwijnt, dat wil zeggen wanneer we het wezen zelf zien of het feit zoals het buiten…

Baudelaire-Rembrandt

Baudelaire-Rembrandt

Rembrandt van Rijn ‘Graflegging’ Les phares Charles Baudelaire (fragment) Rembrandt, droefgeestig gasthuis vol gemompelMet een groot kruisbeeld als enig siersel,Waar uit vullis het gebed in tranen opstijgt,Met scheuten plotseling winterlicht. Rembrandt van Rijn ‘Hemelvaart’

Bastelaere Vertessen

Bastelaere Vertessen

Liliane Vertessen, Blue Feathers (1978) Dirk van Bastelaere De deur werd opengetrapt. Of ze iedereen behalve mij had verwacht. Ik kan haar ribben tellen. Terwijl ik de ruiker, de rozen, aanbied In die tijd moet ik wel zijn veranderd: Straks hangt ze voorover, gesteund Op het bad. Dan door de benen, de rug en de…

Bastelaere-Newman

Bastelaere-Newman

Barnett Newman ‘Anna’s light’ Anna’s Light Dirk van Bastelaere Welkom in het rood aan het eindevan de wereld. Zie, watter beschikking staat, want rood is roodaan het einde, waar de kleurin het stoplicht, zijn brandblusser,de industrie van de verf terugstroomtDe aarde is met sneeuwoverdekt, een vrouw aan haar voetsporen af te lezen, de zon in…

Bastelaere-Spilliaert

Bastelaere-Spilliaert

Léon Spilliaert, Zelfportret 1907 – 1908 Dirk van Bastelaere“Spilliaert, fils de coiffeur Un tantinet raseur”.Baron James Ensor Het is de tweede, maar van welke maand. Het is een dag die terugkomt, terugkomt. Geagiteerd zit hij in spiegels en hij wacht. Hij is zijn eigen slecht gezelschap, uur Na uur, in glas verdaan. Zo is reflectie…