Vincent van Gogh De weg bij St Remy

Baggermans-Gogh-18

Vincent van Gogh ‘Het ravijn’ 1889 Het Ravijn Saint Remy – de – Provence, 1889. Karina Baggermans* Hier spleet water het land,stortte de berg voorover. Golvendgroene haren rijzen uit zijn hoofd.Lege ogen staren in de kloof,handen klampen aan de rand.Geboeid schept hij dit onherbergzame,die stoeiende wind bij schaduwval enondergronds water dat eeuwig wegen vindt.Rillend vluchten…

Vincent-van-Gogh-De-pastorie-te-Nuenen-bij-maanlicht

Baggermans-Gogh-12

Vincent van Gogh ‘De pastorie te Nuenen’ 1885 De Pastorie Nuenen, 1885. Karina Baggermans Met de vaderwas hier het gezinniet meer.Het huis, ontdaan van elk nuttig ding, weerkaatste het laatste woord tegen een vergeten kistmet tekenwerkdralend op zijn drempel. -monsters zonder waarde-Totdat ook die werd afgevoerd,weggedaan, vermist.In een Nuenens huishangt slechts herinnering. *Karina Baggermans was…

Baggermans-Gogh-13

Baggermans-Gogh-13

Vincent van Gogh ‘De zaaier’ De Zaaier Arles, 1888. Brief 528 ‘wat betreft het Pointille, het aureoleren, ik vind het een ontdekking!’ Karina Baggermans* Nagloei in de rugsmeulende dromen,zoekt hij op kaalgevretenveld dagelijks pad terug, hoopvolle helderziende,zelf schaduw in trillend geel licht, geestdrift strooiendin littekens bruine aarde. Tot waanzin toltde zon, brandt gatin zijn doek.…

Baggermans-Gogh-14

Baggermans-Gogh-14

Vincent van Gogh ‘Cypressen’ Cypressen Arles, 1888. Karina Baggermans* Verwarmde aarde ademtdoor hem heen, gloedvolgebaart zijn hand bomen tot vlammende penselen, fakkels rakend aan de gelezon, patrijspoort naar het licht.Niet gewoon ‘Veld met Cypres’is dit, dit is Extase. Alles cirkelt, draait om hem,kruinen, hemel, zon en maan en hij draait mee, is eerste mens en…

Baggermans-Gogh-15

Baggermans-Gogh-15

Vincent van Gogh ‘Nachtcafe’ Nachtcafé Arles, 1888. Brief 533:‘in harde kleuren rood en groen om er de hartstochten van mensen in uit te drukken’ Karina Baggermans* Nacht door open deur,valt hij dieper in zichzelf:Terug naar Noordelijk land, ditzelfde schaarse licht maardan boven boerenhanden. Hier mompelen tandelozezwervers boven lege glazen.Ongure drinkers in roodvan woedend bloed, groenvan…

Vincent van Gogh Hutten

Baggermans-Gogh-10

Vincent van Gogh ‘De hut’ De Hut Nuenen, 1885. Karina Baggermans* Handen vol lichtbewegingdelen het geliefde landin groen, mauve, zwart en bliksemwit. Brabant bukt onder zwaar weer.Nacht verduistert het erf waaropeen hut fel oplicht. Onder het lage daken kreunend gebint,vlucht een vrouw naar binnen. Neerzwiepende bomen voorspellen onheil. *Karina Baggermans was ten tijde van het…

Gogh Vincent van Nuenen Weg met populieren Nuenen

Baggermans-Gogh-11

Vincent van Gogh ‘De populierenlaan bij Nuenen’ Laantje met uitzicht op de kerk Nuenen, 1885. Karina Baggermans Namiddag, als op andere dagenhouden zij zich verborgen:gezichtsloze gedaantes en de eenzame tekenaarachter lage heg. Met geheim gefluisterneigen bomen naar elkaar. Vrouwen schuifelen laat in het jaaronder uitroepteken van de kerk,hemelwaarts wijzende vingerlangs dagelijks pad. Een veger veegt…

Vincent van Gogh akkers bij Nuenen

Baggermans-Gogh-07

Vincent van Gogh ‘Knotberken’ Knotberken Nuenen, 1885. Karina Baggermans* Zie de knotberken-voordat hun brongedempt, hun grafmet asfalt toegedekt- als waardige penselendie zachte ochtendkleurenschilderen. Door de lange harenvallen lichtdeeltjesop het gras ende turende tekenaaronder hen. Een nieuwsgierige wandelaardraait zich om. De herder verzameltzijn schapenvoor de terugtocht. *Karina Baggermans was ten tijde van het schrijven van dit…

Baggermans-Gogh-08

Baggermans-Gogh-08

Vincent van Gogh ‘Stilleven-met-bijbel’ Bijbel met kaars Nuenen, mei 1885. Karina Baggermans* Vooraan gesloten nog,maar heimelijkduizendmaal gelezen,ligt het daardat kleine boek,Zola’s nieuwe tijd. Voor oude ogen ligtnaast gebluste kaars,de open woordenreusin leer met goud: het Boekder boeken, in zijn verhevenontoegankelijke majesteit. *Karina Baggermans was ten tijde van het schrijven van dit gedicht het pseudoniem van…

Baggermans-Gogh-09

Baggermans-Gogh-09

Vincent van Gogh ‘Aardappeleters’ De Aardappeleters Nuenen, mei 1885. O.a. brief 397 Karina Baggermans* Zwijgend hebben zijaan schrale grondhun maal ontworsteld,tot in de grijze avondhun bevuilde lijvenstijf gewerkt.Bij geur van armoe nu,voltooien bewegendeaardappelbruine vingersde dagelijkse gang,tijd voor stille taaluit houtsnijgezichten.Zolang er olie is,werpt het vredig lamplichtde schaduw achter hen. *Karina Baggermans was ten tijde van…