Corbijn

Corbijn – ‘ontmoetingen’ / ‘meetings’ (en)

  Anton Corbijn ‘U2’ ontmoetingen Chris den Engelsman in de achteruitkijkspiegel van de metallic bronzenPontiac Grand Ville uit 1973 vertragen onzedromen schuilt twijfel in de wit lederen voorstoelop zoek naar stilte en de kracht van het toeval het  hybride ego van de muzikant die inde schijnwerper zichzelf en zijn publiekbespeelt of de performance van dekunstenaar…

Corneille

Corneille – ‘De vogel en de bloeiende aarde’

Corneille L’ oiseau et la terre fleurie L’ oiseau et la terre fleurie       De tuinen lagen daar blauwig   grijs in de warme middag zon … De vogels, de vlinders, de bijen, alles vloog, dwarrelde, buitelde en danste een wilde dans. De natuur ontplooit zich in haar enorme vitaliteit, de mensch waakt…

Paul Citroen portret van Lotti Weiss

Citroen – ‘iemand anders’

Paul Citroen ‘Portret van een vrouw met lang haar tegen een groene achtergrond’(1975-77 olieverf op doek) iemand anders Chris den Engelsman in groene kunst gevangenlief draag mij in je bottenlicht en leven brengertijd en dood bezweerderhand bij de slag omhaar hart was ze ooit de belofte aan een mooiein morfine gesluierde daggeef ik je mijn…

Carvalho

Carvalho – ‘van goden en mensen’ (en)

    Rui Carvalho ‘Leda en de Zwaan’ van goden en mensenChris den Engelsman wat de droom is voor het individuis de mythe voor een cultuur(Sigmund Freud)   een god daalt in hexametersen liefde voor de schone Ledavan zijn Olympus en uit een wolk afals een grote spierwitte zwaanheft haar op in zijn hemelvleugels negen manen…

Caravaggio-01

Caravaggio01 – ‘Zien soms even’     

Caravaggio ‘Johannes de Doper’ (1610) Zien soms even (bij het laatste (?) schilderij van Michelangelo Mersi bijgenaamd Caravaggio 1571 – 1610) Chris den Engelsman Gezonden om van het licht van de wereld te getuigen is hij geboetseerd uit licht en schaduw alleen de duisternis zelve heeft het niet begrepen zijn afgrond doet ons met stomheid…

Michelangelo Merisi da Caravaggio David

Caravaggio02 – ‘boy band’ (en)

  Michelangelo Merisi da Caravaggio ‘Muzikanten’ 1594-5 The Metropolitan Museum of Art in New York boyband Chris den Engelsman   mijn tijd gesneden vrienden niemand mooier dan julliemet ambient gekleurde vleugels stijgend op een dreigende windals liefde het enige is dat me wachtvolg ik je naarde zee van berouw ochtenddauw hangt onbeweeglijkboven het water de…

Calder

Calder – ‘ballon met maan en sterren’

Alexander Calder mobile ballon met maan en sterren Chris den Engelsman fragiele figuren die door trillingen van lucht in beweging komen als plots opvliegende vlinders ijle vormen spelen met het licht verplaatsen de lucht en roepen de wind een halt toe de magische schakelaar wordt omgezet de materie is zwaar de beweging licht als klank…

Breughel

Breughel01 – ‘Herscheppinge’

Pieter Breughel ‘Landschap met de Val van Icarus’  HerscheppingeChris den Engelsman het lijk lag ruim drie eeuwenopgeborgen in de struikennog wenden wij ons afstaat geen ploeg stil dichter en boervallen als Icarus zelf hun eigen zondevalnog voelen wij ons niet geroepen de geest van Perdix fait divers doet vleugellamme pogingen te stijgenin zijn wraak de…

Michael Borremans The Beak

Borremans – ‘minder bitter wordt het niet’ (en)

  Michael Borremans ‘The Angel’ minder bitter wordt het nietChris den Engelsmanleven scheidt ons in een opeenvolgingvan grauwe gebouwenontmoetingsplaatsen van geestendie ons overschaduwenop een bladloze ochtendkondigt een koude roze engelde komst van de winter aanhaar bericht bevestigd zijn nieuws dateen geheime zenuw reeds ontvangen heeft verbreekt een onvervangbaar deel van onszelfthuis is waar we nooit…

Bonnard – ‘muze zoekt kunstenaar’

Pierre Bonnard ‘Martha’ muze zoekt kunstenaarChris den Engelsman 010 altijd weer nieuw kijkenliefde in tintelende kleuren intiem neergezet een ovalen gezicht lichtbruin haarin verspringende penseelsteekjes 020 een jonge vrouw gevangenin kleur en licht trektzich terug in haar spiegelbeeldtijd plaats en handeling van eenheid 030 zoekt een kunstenaar die haar adoreertlicht op handen draagteen kunstenaar voor…