Vree-Rembrandt

Vree-Rembrandt

Rembrandt van Rijn ‘Zelfportret’ 1669 Rembrandt Freddy de Vree Zelfportret, 1669 Aan dat onherroepelijk vals gouden gelaat van slecht deeggroeide dus zijn romp. Of andersom, omkeerbaar is alleen een verhaalniet dit hoofd dat hem voor het hoofd stoot. Onafwendbaar waren dus die neus (dat haargezwel),die wrakke wangkwab, die nu leeggeprate kwebbel,de grijzende krullen aarzelend tussen…

Vree-Velazquez

Vree-Velazquez

Velázquez Venus & Cupido, 1645Freddy de Vree Waarom, waarom, waarom houdt Cupido aan Venus haar evenbeeld voor? Moet zij worden als Narcissus? Zichzelve africhten, de mond toespitsen op het compliment van dit complement? Het profiel bestuderen van haar haarstroom? Is zij dan niet eeuwig 23, perfect, lenig, soepel als de wervels in een zwanenhals? Nee,…

Vrieze-Lohaus

Bernd Lohaus ‘Ich – Du’ 1979 Ich – Du Gerda de Vrieze  Ik sta nooit,als ik sta dan ben ik voormaar nooit alleen,jij bent het achter.Ben jij het voormaar nooit alleen,ben ik het achter. Anima, Animus,een rots bouwde hij,uit mijuit jou,we werden zij, jij staat me voor,ik blijf nu achter. Tweesnijdend zwaard,het zien, het zijn,verdelen…

Vree-Spilliaert

Vree-Spilliaert

Léon Spilliart Zelfportret, 1908Freddy de Vree Smeltend van afschuw, de zwarte mond ontsteld onder het blindgekookte oog. De dode neus, kort van vel, ruikt niets. Absint. De stem doolt verloren tussen het beeld van de uit de prent gevallen man en de man. Als het razen van een trein, onhoorbaar trekt de tijd aan het…

Vree-Broodthaers

Vree-Broodthaers

Marcel Broodthaers Regency spiegel, 1973Freddy de Vree ’t Is avond en de arend is geland op een vlies van glas en kwik gevat in goud gespoten over bloemen gekerfd in hout. Aureool waarin we onszelve zien, spiegel die links zet wat we rechts weten, die leert dat we alleen maar schijnen wat we zijn. Of…

Vree-Raveel

Vree-Raveel

Roger Raveel ‘Karretje’ Roger Raveel Freddy de Vree Een karretje voortgeduwd door een tuindat de lieve hemel met zich mee vervoert, een met spiegels benagelde zwaandie door het dode Brugge drijft,is niet zo vreemd als deze bezigheid:om binnen een grot schaduwen te schetsen, hun profiel uit te zagen, ze buiten op te stellen,in brand te…

Vree Vinci

Vree Vinci

Mona Lisa Freddy de Vree/ Leonardo da Vinci Te lang heeft de schilder haar opgeroepen in dit bezworen landschap dat haar vreemd is en dat ze nooit verlaten heeft, nooit verlaten zal, nooit bewandelen zal. Langzaam bij lege paden waakt zij over haar vreemde eenmalige naam. Haar spiegel zijn wij. Haar lach (een gave, gift,…

Hubert Minnebo

Vos-Minnebo

Hubert Minnebo ‘ Zo kwam ze in mijn wereld met één oogopslag‘ Zo kwam ze in mijn wereld met één oogopslag Frank De Vos En altijd komt ze terug, haar ooit in beeld dat nooit verwelkt, haar blik in bloei. Voor haar enclave staat mijn stille staan te kijken zonder naakte haast waar ik mijn…

Vrande-Rembrandt

Vrande-Rembrandt

Portret van een paar als Isaäc en Rebecca, bekend als ‘Het Joodse bruidje’ ca 1665 mijn joodse bruidje  Willem van de Vrande in mijn verbaasde jongenshandgloeide de wondere warmtevan haar prille meisjesborst onschuldig buurmeisjedat mij woordeloos toestondhaar geheim te bevatten in rood in goud en geelherkende ik haar later in de tere streling van de…

Vos-Rembrandt

Vos-Rembrandt

Rembrandt van Rijn ‘Ahasverus, Haman and Esther’ 1660 Haman by Hester en Assueer te gast & C. door Remrandt geschildert  Jan Vos Hier ziet men Haman by Asueer en Hester eeten.Maar ‘ is vergeefs, zijn borst is vol van spijt en smart.Hy byt in Hestersspijs: maar dieper in haar hart De koning is van wraak…