Vinkenoog-Gogh

Vinkenoog-Gogh

Vincent van Gogh ‘Boomgaard‘ Vincent van Gogh Simon Vinkenoog Opnieuw, steeds opnieuwWie honderd jaar dood is, draait zich om in zijn graf.Maar jij, allang herboren in de geest,niet meer weg te denken uit ons netvlies,ons brandend braambos, onze kersebomen en zonnebloemen: jij blijft ons zo nabij – het leed voorbij, de Borinage,de stralende krankzinnig makende…

Vliet-Fabre

Vliet-Fabre

Jan Fabre(niet de afbeelding – kunstwerk – bedoeld in dit gedicht) Wetskamer Eddy van Vliet Een kamer van geloof. De stilte is volmaakt.De tafel, de stoelen en de wieg. Gekozenwerd voor wat de deurwaarder ontziet.Niets kiemt, niets groeit, niets rot.Verduurzaamd is het flinterdunne veldat vet, bloed en spieren bedekt. Een zeepbel lang leeft de mens.Radeloze…

Vestdijk-Rubens

Vestdijk-Rubens

Peter Paul Rubens ‘Het laatste Oordeel’ 1617 Laatste oordeel S. Vestdijk, 1986 (naar Rubens) Een strenge waschbaas regelt het tumultDer hel, zijn ijz’ren vuist maakt korte mettenMet vleeschklompen, die hij zoo dun zal plettenAls ‘t zeer bezoedeld kleurig gazen kleedDat hen omhult.     Maar voor hij het gevuld Gerecht tot armeluiskost heeft bekaaid,Loopen de duivels,…

Veth-Rembrandt

Veth-Rembrandt

Rembrandt van Rijn ‘Hendrickje Stoffels’ 1650 Rembrandts sibylle Jan Veth Wat peinst gij, jonge en paarl-omschenen Vrouwe,Wier aanschijn, in doorluchte duisternisGedompeld, sidderend en ongewis, Ootmoed en wijsheid spelt en droef betrouwen? Wie zijt gij, met die vreemd getrokken brauwen,Boven die oogen, waar geen glans in is,-En welk gemurmel van geheimenisLiet zulk een weemoed op uw…

Viegen-Clouet

Viegen-Clouet

In de parel Joseph Viegen In de parel op het voorhoofd van Diana de Poitiers geurt rustig ruisend de spiegel der zee; de bloesem, de fruitschaal, de rozen van haar borst, ze stillen eenparig geduldig mijn dorst. Rijzig gezeten in haar koninklijk bad, de haarkruin in zilveren nevels gevat, staart zij, gesloten op droefheid en…

Vestdijk-Rembrandt-04

Vestdijk-Rembrandt-04

Rembrandt van Rijn ‘Phoenix’ ca. 1658 De miskende Phoenix S. VestdijkRembrandt etste u, vogel, zeer tersluik,Binnen het perk der staat’ge offerandeAan ‘t wapenfeit waarvoor gij moest verbranden,En weer verrees, zoo mager, vlos van buik,Spichtig van hals, de stelten scheefgestruikt,Dat uw herrijzenis uw schepper schande Slechts bracht en men zijn glorienaam verbandeVan ‘t monument van Holland’s…

Vestdijk-Rembrandt-03

Vestdijk-Rembrandt-03

Rembrandt van Rijn ‘Lezende Titus’ ca. 1657 Lezende Titus S. Vestdijk Ik had hem alle woorden leren lezen En zware boeken leren openslaan. Mijn kleuren droeg hij kleurloos in zijn wezen. Hij was te bleek. Zo ging hij hiervandaan. Altijd goedhartig, is, waar wij nog vrezen, Hij, hemeling, met onze vrees begaan. Hij zou wel…

Vestdijk-Rembrandt-02

Vestdijk-Rembrandt-02

Het Joodse bruidje Simon Vestdijk Geluk dat kan wel jaren duren. De man en ’t bruidje, monter paar, pronkvol zich schikkend naast elkaar, Zijn eerlang in de avonduren Elkanders liefste naaste buren In trouw onwankelbaar. Dit zijn verloofden, jonge lieden, Hij wel wat ouder, toch nog jong. Zij trouwen niet op stel en sprong. Maar…

Vestdijk-Rembrandt-01

Vestdijk-Rembrandt-01

Rembrandt van Rijn ‘Rembrandt en Saskia in de gelijkenis van de Verloren Zoon’ ca. 1637 Rembrandt en Saskia Simon Vestdijk Neem Saskia maar van mijn schoot. Zij woont te zeer in haar gewaden, Die eerder vorm dan vuur verraden. Nooit zal zij aan de lust bezwijken: Zij lacht wel als de feestgenoot Fiks toetast, maar…

Vestdijk-Jordaens

Vestdijk-Jordaens

Jacob Jordaens ‘Sater en boer’ De boer en de sater S. Vestdijk Naar Jordaens Hij zag, hoe het verwenscht geslacht twee maalEen luchtstroom uitblies, beurt’lings koud en heet;Schuw zocht hij naar een tooverrookspiraal,Die – koel of warm – hun in het neusgat gleed. Híj kan slechts wegen met éen enk’le schaal. Dampend en klam is…