Toorn-Mankes

Toorn-Mankes

Jan Mankes, Geit(Willem van Toorn) Zo hoog in beeld staat ze dat wij van onder aan een kleine helling naar haar kijken, een lage wal tussen bosrand en veld. Drie berken staan voor avondlijk land achter haar. Er zal een huis nabij zijn. Een geurende stal met herfstig hooi. Een vrouwenstem die haar roept. Maar…

Til-Rembrandt

Til-Rembrandt

Rembrandt van Rijn ‘Hendrickje Stoffels’ 1650 Hendrickje Stoffels  Wim van Til Geen linnen, geen lijst weerhoudt mijn liefde om zijn schaduw vaak verguisde handstreelt met penseel en verf mijn oog, mijn huid. Ik mis het licht niet van de staddie ik in klinkers verried voor zijn have,zijn goed. Vast stond in al zijn doekendat ik…

Toler-Vinci

Toler-Vinci

Mona Lisa Speaks Judith Toler Who wants to be me-dead as a doornailand turning greenbehind three layers of glassin cool and dessicated air,allowed out only once a year, prodded then proppedback into this open casket where tourists troop bystudying my smileseeing what they will:smirking, serious, seductive, sweet?Hiding her black teeth, no teeth, a gratifying fart?…

Georges Braque Bottle and Fishes 1941

Tomlinson-Braque

Georges Braque ‘Bottle and Fishes’ 1910 The Miracle ofthe Bottle and the Fishes Charles Tomlinson I What is it Braquewould have us see in thispiled-up table-top of his? One might even take it fora cliff-side, sky-highaccumulation opening door on door of space. We do not knowwith precision or at a glance which is space and which…

Tienhoven-Marc

Tienhoven-Marc

Die Blauen Pferde H.J. van Tienhoven Franz Marc, uw blauwe paarden leggen haar verliefde hoofden op elkanders schouder. Omdat ze jong zijn worden ze niet ouder. Ik ken ze nu al bijna zestien jaar. En al die jaren hangen ze aan de muur en zien hoe ik verouder, ieder uur

Theunynck-Hopper

Theunynck-Hopper

Edward Hopper ‘Gas’ 1940 Het hier niet te verwachten Mobilgas Peter Theunynck  Schemerlicht, haastvan gas zo helder.Daar een bos waar een weg uitkomt. Loopt langzaam onderhet oog van Pegasus door,flapperpaard ver van de grond. Krijgsheren stijf van oud ijzeraan de straat, loop tegen dij.Stopt een vrachtwagen, vuurt gij schokkend vocht in het lijf.In dit gat…

Theunynck-Panamarenko

Theunynck-Panamarenko

Panamarenko ‘Donderwolk’ 1971 Donderwolk 1971 Peter Theunynck Kijk, het zit zo: ik voel ik benDonderwolk 1971 dus kan ikals ik dat zou willen de lucht in. Wie de propeller aan de praat krijgt(opgepast zijn tong is scherp) en zichin de cockpit hijst (kent u voldoende keukenlatijn?) zal ik even laten horenhoe een dikke hommelin een…

Theunynck-Klimt

Theunynck-Klimt

Gustav Klimt ‘Adam en Eva’ 1917/1918 Adam en Eva (onafgewerkt) Peter Theunynck  Verborgen tussen al het denkbaredeze onvoltooide Evauit haar Adam stapt. Zo groeit zemet het simpelste gebaarvan haar ontluikende lichaam mee. Geen slanke dij, geen slangspreekt in de spleten van haar buik.Zo jong en ongeschondenals de klank van het begin kan zijn. En achter…

Tetouani-Gogh

Tetouani-Gogh

Vincent van Gogh ‘Zelfportret’1887 Met opgeheven hoofd Mohamed Tetouani Vertaald uit het Arabisch door Khadija Tetouani. Hertaald door Jack van Hoek. Ontelbare vragen duiken opbij dezebedrukt geborene arbeidzaam geleefdeen als zonderling gestorvene Waarom vertrok zijn treinniet nagewuifden volgde op zijn voorjaargeen zomermaar onontkoombaarde zelfgekozen dood Waarom reisde hij onbeschut naar de zonwas hij wanhopig eenzaamin…

The Stone Roses-Picasso

The Stone Roses-Picasso

 Pablo Picasso ‘Guernica’ 1937 (3,49 x 7,76) Guernica The Stone Roses Watch me at war really upYou wanna hurt me stop the rowWe both are stitched up nowWe’re hard with fear hard speak upYou wanna hurt me stop the rowWe both are stitched up nowWe’re whores sit downWe’re whores that’s usHe wanted us he swore…