Spiering-Fabro

Spiering-Fabro

  luciano fabro ‘Iconografia’ Droomdiner Kees Spiering lakeien leidden hem de eetzaal binnen. De tafel die daar wachttewas onafzienbaar wit. Een lange risschalen van goudkleurig glasstond op vrijwel kreukelloos linnen. Hij mocht gaan zitten aan een hoofden toen kwam zij. Hij ging meteenweer staan. Ze schreed naarhet andere eind, nam plaats en keek hem even…

Spiering-Magritte

Spiering-Magritte

  Rene Magritte ‘Perspective II Manets Le Balcon’ Vakantiebericht Kees Spiering Ik stuur je een foto van onsop het balkon. Moeder op de stoel,zuslief naast en vader achter haar.Ik – zei de gek – op de achtergrond,daar, want ik ben verbrand,mag nog niet in de zon. Niemand weet waarom de autoplots naar links schoot, zwabberdetot…

Spiering-Hammons

Spiering-Hammons

  David Hammons ‘Chasing the Blue Train’ Berg Kees Spiering Ze reisden met een blauwe treinnaar Grand Piano Mountains. De hoogstevan de zes wou hij beklimmen. Zij vroeg waarom hij niet genoeg hadaan daar staan, zwijgend naar die bergenkijkend. Hij vond het antwoordmaar kreeg ’t niet in taal. Ze klommen urenlang hun hoogtevreesvoorbij. Toetsstenen braken…

Spiering-Fabre

Spiering-Fabre

  Jan Fabre ‘Het Uur Blauw’ Blauw Kees Spiering Zomerzomer en hij vliegtnaar zee. Dronken van warmteen licht vliegt hij dooreen lied naar zee. Verderverderwil hij vliegen, tot hijhet land niet meer zietvliegt hij onvermoeibaarboven zee. Nooit heeft hijzó geleefd, zag hij geen landmeer achter zich, onder zichniets dan zee, blauw, van horizontot horizon, zonzon,…

Spiering-Beuys

Spiering-Beuys

  Joseph Beuys ‘Wirtschaftswerte’ Pakhuis Kees Spiering Haar pa is kruidenier in harten nieren. Hij werkt niet uitsluitendvoor het geld – hij houdt van wat hijbiedt. Is op klanten als op kinderengesteld. Zelfs in het pakhuis staatzijn waar met liefde uitgestald. Toch gaat de handel slecht, al weet zijniet waarom. Nooit praat hij èchttegen haar.…

Spiering-Broodthaers

Spiering-Broodthaers

 Marcel Broodthaers ‘Miroir d’epoque regency’ Spiegel Kees Spiering Kijk nu maar in mij.Ik weet dat oudershet verbieden, maarkijk in mij. Er mag zo verschrikkelijk veelniet. Overigens hebben zegelijk. Wie in mij kijktraakt zich kwijtmaar ben jíj gekop jezelf? Op het leven dat je leidt? Iedere dag naar school.Gepest worden, vakkenniet snappen, huiswerk,doen wat ouders zeggen,wachten…

Speliers-Saenredam-StBavo Haarlem

Speliers-Saenredam-StBavo Haarlem

Pieter Saenredam ‘De Sint-Bavokerk te Haarlem’ Interieur van de St Bavokerk te Haarlem Hedwig Speliers Je komt heus in een perspectiefkast binnen,ruimte die maakt dat je vleugel en vogel benteenmaal je een stap zet in Gods stenen tent.Hier kan je bidden en de Heer voor je winnen. Zonnegoud is als zalf over de orthogonalenin brede…

Speliers-Monet

Speliers-Monet

La barque Hedwig Spliers Verborgen in zijn witte lak, raadsel bark waar blijven de geliefden? Is hun voorhoofd het donker water dat rimpels in ze schrijft, schaduwrimpels in het snijpunt drijft van wat aan lichaam in ze overblijft? Schreiend wacht zij op de oeverrand het parasolletje gesloten in de hand. zie ook: Claes – Monet,…

Speliers-Hennebel

Speliers-Hennebel

 Martine Hennebel ‘Ruimte van water en wind’ Van gehoorzaam ijzer, aan uw handen Hedwig Speliers Van gehoorzaam ijzer, aan uw handen aangesmeed metalen smeekschrift, bedeen bed van omgebogen banden. Door lucht doorluchtig uitgeroest, laat ik de stormendoor mijn geraamte razen. Laat ik dromen naar een lichaam toe, lichten traag belichaamd tussen zand en zout, tussen…

Speliers-Klimt

Speliers-Klimt

 Gustav Klimt ‘De Kus’ – detail – De wijze minnaar Een Klimtcyclus Hedwig Speliers Als alles kleur is en alles klankstort mijn melkweg uit je lenden.   Gustav Klimt ‘Sappho’   Muziek  Aan hoeveel snaren zij zal denken.   Op naakte voet, in nachtkleurige zijde kent zij de klank tot in de kern.   Laat…