Prevert-Miro-02

Prevert-Miro-02

Kindertijd in Tarragona   Jacques Prévert Herinneringen van één kleurkleuren van één herinneringRood van de corrida zwarte gloed van de stierbanderilla’s in de rug van de bewonderaars Het lied van Tarragona refrein van Spaans wit en couplet van lijnzaadolie een glazenmaker zongmet stopverf op zijn hand Is dat de diamant die krijst van genotOf simpelweg…

Popelier-Ensor

Popelier-Ensor

James Ensor ‘Grote Marine’ [Fragment uit Ensor op hoge poten] Bert Popelier … Van de zee behoort mij het licht toedat op het water weerkaatsten van de lucht boven de stad een spansel van klaarte maakt.Ik ben in het naamloze licht geboren,gaf het de kleuren voor de ogen die na mij komen.Wat mij scheidt van…

Posthumus-Akersloot

Posthumus-Akersloot

Betzy Akersloot-Berg ‘Zee’ Betzy Akersloot -BergGerda PosthumusTerug in de tijd dat het water nog dwaaldemet spatten en stormen het wad overstak,zijn vluchtig getij – toen voornamelijk brak –wist zij te omlijsten: zij mengde, vertaaldezijn rusteloos lichaam in linnen. Gedrevenstreek zij op het wit en gedoodverfde doekzijn hartslag, de ruis van zijn adem, de vloek wanneer…

Preter Degas

Preter Degas

Ballerina Degas Revisited Gerda De Preter (24 juni 2008) Het begon met een pas, een sprong in de ruimte tegen beter weten in de zwaartekracht een voetje gelicht, hoofd boven lucht en bewegen. Plié, jeté, grand écart. Je reikt naar de sterren, neigt naar de maan, de aarde krimpt, je lichaam spant een boog tussen…

Preter Hopper

Preter Hopper

People in the Sun Gerda de Preter Gevangen onder een stolp vals licht zetten zij zich schrap voor de reis, Kleine mensen die verbeten dromen in het keurslijf van een gouden lijst. Ze blijven monddood onder het penseel, schragen hun verlangens tussen woord en beeld, tussen licht en tegen- licht. Onmacht weegt op hun blikveld.…

Poliziano-Rafael

Poliziano-Rafael

Rafael “De triomf van Galatea” 1511 Fresco Two shapely dolphins pull a chariot: on it sits Angelo Poliziano 118 Two shapely dolphins pull a chariot: on it sits Galatea and wields the reins; as they swim, they breath in unison; a more wanton flock circles around them: one spews forth salt waves, others swim in…

Jeroen Bosch Zeven zonden c.1480

Pizarnik-Bosch

 Jeroen Bosch ‘De kei snijding’ Het snijden van de kei der waanzin Alejandra Pizarnik Ende al sijn de scape siec ende seer, si en salvense niet; ende ghequetst ende te broken, si en uerbendense niet. Jan van Ruusbroec, Vanden gheesteliken tabernakel,Deel 2, C. CXXIII Het kwade licht is genaderd en niets is zeker. En als…

Vincent van Gogh Pastorietuin tekening

Pol-Gogh

Vincent van Gogh ‘Mand met aardappelen’ – Nuenense noten? – Nuenense noten Jan van der Pol. Honderdvijftig jaar na Zundertdenk ik me weer eens terugnaar de plek waar ik logeerde. De oorlog is net koud gemaakt,ik ben dat langgelden kindonwetend van de naam en faam,ik struin wat door die tuinen jat een noot of wat…

Pinxteren-Rembrandt

Pinxteren-Rembrandt

Rembrandt van Rijn ‘Het Joodse bruidje’ Rembrandts licht is er, in al Hans van Pinxteren Rembrandts licht is er, in alde raadselachtigheid van zijn herkomstgeeft het aanschijn aan de dingen: vormen die dan wel half in het duisterblijven gehuld, bijna schimmen soms, maar die toch, juist door dit licht,worden geroepen naar een aanwezigheid hier en…

Pilinszky-Rembrandt

Pilinszky-Rembrandt

Rembrandt van Rijn ‘Zelfportret’ 1669 Twee portretten János Pilinszky (fragment) Rembrandt Het vaderlijk huis: as en azijn.Kus en handkus: as en azijn.Gesloten ogen in het graf en in het bedin overdoodse zelftucht. Rembrandt van Rijn ‘Zelfportret op jeugdige leeftijd’