Francis Bacon Head Study

Morrison-Bacon

Francis Bacon ‘Figure with Meat’ 1954 Teeth  Blake Morrison And here – come closer – framed so you canSee yourself in it, my Francis Bacon.Early, yes, but far from an apprentice pieceSo the experts reassure me. Those sharp eyesAnd the gaoling of the figure in a boxroomAre as typical of Bacon as the scream. A…

Morrissey-Titiaan

Morrissey-Titiaan

Titiaan ‘Diana en Actaeon’ 1556-9 Diana and Actaeon Sinéad Morrissey It could be over Strangford Lough:that hoop of sky beyond the archway with its midsummer blue of a northern countryand corridor of clouds and Actaeon the servantstanding slack-jawed in the doorwayhaving stupidly dropped the chocolate tray –a whole life’s wages’ worth of china exploding in…

Mouwen-Gogh

Mouwen-Gogh

Vincent van Gogh ‘Korenveld met kraaien’ 1890 De vingers van Vincent Auvers.-sur-Oise, 1890.Korenveld onder dreigende luchten met kraaien. Herbert Mouwen De kraaien zijn ontelbaar, het korenveldis onmetelijk, de lucht beweegt, de wolkenverstoppen de vogels – In zijn laatste dagengeworteld is hij aanstootgevend, zelfsdoor droefheid en oneindige verlatenheidafgewezen, is hij rebels, een gekooidevogel in de rui…

Morrien-Vinci

Morrien-Vinci

LA GIOCONDA(Adriaan Morriën) Tot in de wolken heb ik je gezocht. Van je luchtige tred geen spoor. Geen lichtval waarin je hals was verstrikt. Geen blauwe paden waar jij op mij wachtte. De bossen heb ik doorvorst, bespot door bebladerde vogels, mij spiegelend aan nadenkende zwammen, een lustige specht, een doorgewinterde vos. Wat vond ik?…

Tom Phillips detail flowers before the benche

Morgan-Phillips

Tom Phillips ‘Benches’ 1970-1 The Bench  Edwin Morgan Honey-brown varnish glistens: Easter hymn.Even its WET PAINT sign signs out spring’s here.It’s sturdy, foursquare, brown, abstract, and clear.Nothing could make the backdrop tree buds dimor undo wonder from the sharp fresh greenof daffodil strikes but this silent thingthat sits and shouts, a throne to kid a…

Moore-Greco

Moore-Greco

Giovanni Pierluigi da Palestrina niet van El Greco, dus ook niet het portret dat in dit gedicht bedoeld wordt! Stijl Marianne Moore             herleeft in Escudero’s constante van de loodlijn,spil van de haar fijne maan-hol, niet bol als de schaatser.Geen fanatieker praktikant van                        de scheefstaande hoed            dan Escudero; van tempo’s die niemand kan rijmen.                        En…

Mooij-Rafael

Mooij-Rafael

Portret van kardinaal Bibbiena (Rafaël)J.J.A. Mooij Vanuit de donderbruine ogen, wijdopen in het smal gelaat, een blik waar veel te lezen staat: ervaring, aandacht, mededogen. Hoe dwingend ook en vol gedachten, hij voegt zich in de harmonie van rood en groen en zilver, die het zicht op ’t leven komt verzachten. Vergeet toch niet de…

Mooij-Rembrandt

Mooij-Rembrandt

Rembrandt van Rijn ‘De staalmeesters’ 1662 De opdrachtgever J.J.A. Mooij 1. De opdrachtgeverWie waren het, die Rembrandt zagentoen hij hen zag voor dit portret,waar zij door hem zijn neergezetmet ogen die om weerwerk vragen?Men streed om naam en bezigheden.Maar wie ook, hebben zij vermoeddat uit hun lichaam, geest en goedeen glansstuk werd van het verleden?Misschien…

Mooij-Vermeer

Mooij-Vermeer

Gegrondvest op de donkre spiegelbeelden J.J.A. Mooij Gegrondvest op de donkre spiegelbeelden verheft de stad zich in het vreemde licht; maar vóor dit zich naar boven toe verdeelde trok reeds een zware wolk de hemel dicht. Zijn grijs is in het andre beeld weerkaatst. Tussen die floersen in, wier kleur verdorde, is, glinsternd, de huizenrij…

Moore-Durer

Moore-Durer

Albrecht Dürer ‘View of Arc‘ De leidekker Marianne Moore Dürer zou een reden hebben gezien om            in een stadje als dit te leven, met acht gestrande walvissenom naar te kijken; met de zachte zeelucht die je huis binnen-komt op een mooie dag, uit water met golven            geëtst even regelmatig als de schubbenop een vis Een…