Mooij-Hobbema

Mooij-Hobbema

Meyndert Hobbema ‘Een Watermolen’ ca. 1665 De watermolen (Meindert Hobbema) J.J.A. Mooij Twee eenden hebben hun de weg gewezen,nu komen man en jongen stromplend aan.Wie weet hoe ver zij beiden moesten gaan:het huis, de plek, de mensen zijn geprezen! Meer nog het vallend water dat in ‘t schuimenzijn doffe klank verliest en, schittrend, zwijgt.Boven dat…

Mooij-Marc

Mooij-Marc

De blauwe en de rode paarden J.J.A. Mooij De ruggen golven nog door ’t land, de halzen zijn fataal gebogen: om hun volmaaktheid te verhogen is het geluk, voorgoed, verpand. Ook ondanks hun gesloten ogen en in zichzelf gekeerde stand heersen zij hier van rand tot rand, hoeven niets hogers te gedogen. Maar in hun…

Mooij-Monet

Mooij-Monet

Vijver met waterlelies Claude MonetJ.J.A. Mooij Het water onder al die bloemen was ditmaal niet veel aandacht waard. Haast waterdicht aaneengeschaard staan zij de diepte te verbloemen die toch hun voortbestaan verklaart. Geen oever ook kan zich beroemen op het voor ogen voeren hoe men iets zo vergankelijks bewaart. Indringend zichtbaar blauw op groen, voorgoed…

Spencer Gore The Beanfield Letchworth 1912

Mitchell-Gore

Spencer Gore ‘Letchworth’ A Place Emily Mitchell I remember it well,A grove of oaks with a streamAnd a fence, which had fallen in placesBut still stood in othersI rememberHow calm and quiet and green it wasAnd how the stream, bubbling along,was the only sound breaking the stillnessAnd I rememberThe sun light falling on the field…

Mikkers-Rembrandt

Mikkers-Rembrandt

Rembrandt van Rijn ‘Tobit en Anna’ Tobias en anna met het bokje 1626 Jasper Mikkers naar de schilder op zoekvond ik tenslotte jou, in een boekeen hond, met hangend oor, een band met bellen om de hals, je kijkt om een knieen verraadt door je kijkendat je weet dat ik je zie op de vloer…

Moeyaert-Rembrandt

Moeyaert-Rembrandt

Erg eenzaam ook Bart moeyart Met roven heeft hij het niet nauw genomen, en eerlijk is het bijgevolg nog nooit gegaan. Van haar heeft hij het hart gestolen, zijn ogen heeft hij blind gemaakt, en nu hij heeft besloten om zijn dromen te geloven, nu deelt hij niets meer, ook niet het licht waarin hij…

In front of Thomas Girtin The White House at Chelsea

Mole-Girtin

Thomas Girtin ‘The White house at Chelsea’ An Amateur Watercolouristto Thomas GirtinJohn Mole Your White House catches the postFrom its numinous hinterlandTo remind me, although I still boastA watery brush in my hand, That the world has gone penny-plainSince I set out with so much hopeFor those first strokes smudged by rainOn the back of…

Vincent van Gogh Drie handen met vork tekening

Michielsenvandeurzen-Gogh

Vincent van Gogh ‘Handen’ Zie hoe de handen Diverse studies van handen Helma Michielsen-van Deurzen 1. Hij schildert met lijn en nerfschilder hij handen, als hou tin de kromming gebald, als aarde doorschraal dorpszand en winternat beroerd. Er valt licht op het geaderd patroon.Zo zet hij ze neer, nog vormeloos bleekontlokt hij beweging die straksuit…

Michel-Dumas Marlene

Michel-Dumas Marlene

Marlene Dumas ‘Zelfportret’ Misschien omdat je er rugdekkingVoor Marlene DumasK. MichelMisschien omdat je er rugdekkingkunt vinden, een handstand kunt makenomdat het een verkwikkend gevoel geeftje wang ertegenaan te vlijenomdat je er minder zichtbaar bentdan in het midden van de ruimteomdat het er makkelijker vliegenmeppen isin de vochtvlekken gezichten te vinden zijn omdat je er de…

Mieras-Cuisin

Mieras-Cuisin

Charles Cuisin (1815-1859) ‘Chaussee de Vouldy’ Monument Bram Mierasvoor wat nietals gedenkwaardigbekend werd.De kartonnen doosomhoog geopendop weg gewaaidniet platgeredenvoortgeduwd onnavolgbaarde bocht om.De schemeringin een ver verledenin de buurt van Troyesin de ogen van Cuisinin het Louvrein een hoekje.De krulspeld in een hooiberg. Charles Cuisin (1815-1859) ‘View Seen from the Bridge of Moulins Brules Effect at…