Merode-Bouts

Merode-Bouts

Dirk Bouts Willem de Merode Hij is een van die vrome primitieven, Die ’t aardsche hard en onbeholpen schildren, De wereld kan hun harten niet verwildren, Die op ’t gelaat der Moeder Gods verlieven. Zie zijn zoet boeten van de zondares, Zoals geen mensch zich bukken kan of wringen, Maar geur van hemels rozen en…

Melissen-Rembrandt-01

Melissen-Rembrandt-01

Rembrandt van Rijn ‘Gezicht over de Amstel’ 1649 Gezicht over de Amstel Sipko Melissen Op de rivier schuiftweer het licht dat in zijn ogen scheentoen hij het potlood pakteom in één lijn de hemel te vangen: bomen water huizenaan beide kanten de witte roeiboot in het midden zodat wat samenhang vertoondezomer zestienvijftig herstelthet ogenblikdat deze…

Melissen-Hooch

Melissen-Hooch

Pieter de Hooch ‘Twee vrouwen op een binnenplaats’ ca 1657 – 60 Pieter de Hooch Sipko Melissen In dit schemerig vertrekkomt de Delftse voorjaarsochtendvoor mijn blik terecht ‘twee vrouwen op een binnenplaats’ achteruitkijkspiegel naar eenverledenwaar ik een beeld vanopvang zo scherpdat het zonlicht op de wijzersvan de torenklokweerkaatst in mijn gezicht papaverdaken bloeien tegen witgeverfde…

Melissen-Goyen

Melissen-Goyen

Jan van Goyen ‘Landschap met twee eiken’ 1641 A 123Canvas 88.5 x 110.5signed and dated I V G 164 Sipko Melissen, 1985 Stadsgeluiden sterven afbij het beklimmen van de trapik kom weer voor het schilderij‘landschap met twee eiken’ onder de scheve bomentwee kleine kromme mannennaar elkaar toe gebogeneen zware lucht daar boven één man passeerde…

Meekers-Rembrandt

Meekers-Rembrandt

Het Joodse bruidje Mark Meekers hij schildert met de vingers van een brand- stichter: een man uit edel metaal, een vrouw van vuur. zij luisterden lang naar elkaar als naar een bron, ruilden reeds hun ogen. hij legt een arm rond haar. Hun gouden eeuw vangt aan. Verjaagd de schaduwen die naar het leven stond…

Meekers-Schiele

Meekers-Schiele

Liggend vrouwelijk naakt Mark Meekers ze ligt op een jurk van waterverf, enkel gekleed met wat dromerige kleur, even houdt haar schoonheid de ogen zoet, maar wie ontwaakt leest angst tussen de lijnen,  voelt de stijfheid van een insect in de polsen, de ronding van een doodshoofd in de borsten. zij is afgeschminkt tot op…

Meesverwey-Vinci

Meesverwey-Vinci

Mona Lisa Mea Mees-Verwey Het raadsel dat mij tart van achter je ogen de vraag, die m’ uitdaagt om je smalle mond, doen mij je ziel, zo je die hebt, niet kond: vrouw ben je, maar zo koud en onbewogen. Mijn straal naar ’t doel heb je stil afgebogen: ik vat niet, waar je wezen…

Megens-Rembrandt

Megens-Rembrandt

Rembrandt van Rijn ‘schelp’ Het Horentje Albert Megens Zestien was ik, toen ik “Rembrandt” vanDr. H.E. van Gelder voor mijn verjaardagkreeg. Het staat mij helder voor de geest.Die was gewillig. Het vlees was zwak: zelfportretten,landschappen en bijbelse taferelen waren nietaan mij besteed. Daarentegen werd ik steeds weeraangetrokken door de zinsnede “Verkoop van dit boekin en…

Meekers-Much

Meekers-Much

De schreeuw (Edvard Munch) Mark Meekers moeder aarde scheurt haar schoot. heuvels zinken weg in fjorden. de zon gaat als een dolkstoot onder. de kleuren klem, krijsende apen. alles lijdt gezichtsverlies. elke gedachte de bodem ingeslagen. vingers scheuren de oren af om de wanhoopskreet van stenen niet te horen. het hoofd uit angst gesneden, hoekig…

Meekers-Gauguin

Meekers-Gauguin

Gaugain Paul ‘Vahine no te Tiare’ 1891 SchroomMark Meekers schaduwen aan de takken verhangen,alle schijngestalten achtergelaten, slechts met de mantel der liefde bedekt,houdt zij de schaamte achter de hand, maakt zich los uit het woud, klokken –kast van tijd, overschrijdt de pandanus,dwarsboom op het pad, voorbij de vloekendie de duivel scherpslijpt op haar rug, zoekt…