Laat-Rembrandt

Laat-Rembrandt

Rembrandt van Rijn ‘Gezicht op Sloten’ De hand van Rembrandt. Pieter de Laat Dat ik je tegemoet kom lopenvanaf de streep horizon wanneer een mild gezeefd nazomerlichtaan randen overgaat in oranjerood en dorre graanstoppels uit donkeregedachtevelden opgloeit in het goudgeel dat waan van altijd zomer en afstandtussen wie of wat opheft binnen de regels die…

Kuipers-Arp

Kuipers-Arp

  Hans Arp * Frans Kuipers(de voorspelling van Arp) Zolang er nog op kromme wegenonbezoldigde zonderlingen zich begevenof goudtoevallig langverwachtin het vergeetmenietsvuur van een liefdesnachtdwaalgasten, warharten worden omgesmolten,zal de wereld niet vergaan. Frans Kuipers * Geb. 1942(De voorspelling van Arp) * Uit WolkenherdersliederenAtlas, Amsterdam, 2009 Hans Arp

Kuipers-Ruisdael

Kuipers-Ruisdael

luchtkastelen Frans Kuipers luchtkastelen, lichtspinsels, ‘t vrijgespookte roer-me-niet, de windvlugge geest”     Frans Kuipers over het werk van Jacob van Ruisdael. “Dichten bleek voor Kuipers een synoniem van wolken jagen.   Hij herkende zicht dan ook in het schilderwerk van   Jacob van Ruisdael (…)”

Kusters-Breughel

Kusters-Breughel

Pieter Brueghel ‘Dulle Griet’ Bruegel: Dulle Griet Wiel Kusters De aarde gist, ik gis naar vuur. Nieuw nog dood. Daar is het al.Ik ben een vlek, een vlak, een gat.Een bres in iedere muur. Wie vuur verwerkt, doopt het in bloed.Nieuw nog dood. Daar is het al.Een kleur ben ik, een veeg, geraas.Ik adem rood…

Kuijper-Kuijper

Kuijper-Kuijper

Jacob Kuijper ‘Boom in water’(niet het schilderij als bedoeld in dit gedicht) Jacob Kuijper: Meeuwen Jan Kuijper Zo gaat het nog. Er is genoeg te zien.Als hij had toegegeven aan de meeuwenwaren ze alles komen ondersneeuwenmet een leeg doek als het gevolg van dien.Nu zijn ze nog maar met een stuk of tienaan ‘t stilstaand…

Kuijper-Gogh

Kuijper-Gogh

Vincent van Gogh ‘Korenveld‘ De tombe van Vincent Jan Kuijper Als een zee, fijn geel, fijn zacht groen, fijn paarseen lucht, een boom, een baard, een korenveld.Maalde de koffiemolen met geweldBrabantse boerenkoppen tot iets zwaarsop de hand van wereldverbeteraars,de postbode en zijn vrouw zitten versteldals zijn ze al op de kalender vermeldvan de kerk met…

Kudless-Vinci

Kudless-Vinci

Clementine Tuesday Stephen J. Kudless We argued over eggs and streaky bacon that day.A Tuesday, when the mackerel sky swam upstream.We, other fish from American waters, splashed out,And migrated towards the river and the Albert Bridge. We hadn’t really spoken to each other for daysAnd only the repairman’s hint that we leave-To avoid the noise…

Kruit-Panamarenko

Kruit-Panamarenko

  Panamarenko ‘Aeromodeller’ Varen Johanna Kruit Het licht van de lucht is zoschitterend blauwen doorzichtig als waterhet glinstert als dauw in de morgen. En ik denk aan een bootje envaren met jou door het lichtvan de lucht: kijk we drijven al weg! Zo gewoon is dat nou in een droomover enkel maar jou en een…

Kruit-Merz

Kruit-Merz

  Mario Merz ‘Installatie chambres d amis’ De tafels Johanna Kruit We stapten een kamer binnende woorden lieten ons gaan. Het licht begon te dansen de tafels bleven staan. We liepen lang te kijkenen trippelden er omheen. Waarom kon een tafel niet dansen?Dat kan toch iedereen! zie ook overzichtspagina ‘hoeveel weegt BLAUW’

Kruit-Magritte

Kruit-Magritte

  Rene Magritte ‘Perspective II Manets Le Balcon’ Stoelen Johanna Kruit Ik droomde dat we niet bestondenhet huis was in schemer verpakt. We zaten op donkere stoelendie een ander voor ons had bedacht. Ik moest mijn ogen goed sluitenom het beter te kunnen zien. Want een droom is heel anders dan levenen daardoor veel echter…