Korteweg-Gogh

Korteweg-Gogh

Vincent van Gogh ‘Zonnebloemen‘ Vincent van Gogh, 1853 – 1890 Anton Korteweg Op de stengels van zonnebloemen brandtvoor eeuwig zijn hart als een fakkel. Hard enelementair is hij, als een spa in deaarde, een vuur in de winter is hij, eengat in de zon. Ook lag hij in Ons Dorp opkostschool. Ik woonde in dezelfde…

Korteweg-Rysselberghe

Korteweg-Rysselberghe

Theo van RysselberghePortret van Marguerite van Mons Anton Korteweg Nam je afscheid, zo juist, van wie wou dat je bleef, maar ij niet Marguerite, jij wilt weg naar wie je niet zien kan: een heer aan de andere kant van de deur, die je straks in je hals? Of verlaat je wie niet naar je…

Kopland-Rembrandt-03

Kopland-Rembrandt-03

Tijd Rutger Kopland Tijd – het is vreemd, het is vreemd mooi ooknooit te zullen weten wat het is en toch, hoeveel van wat er in ons leeft is ouderdan wij, hoeveel daarvan zal ons overleven zoals een pasgeboren kind kijkt alsof het kijkt naar iets in zichzelf, iets ziet daarwat het meekreeg zoals Rembrandt…

Kopland-Repin

Kopland-Repin

Ilja Repin Pianist Louise de Mercy-Argenteau LOUISE Rutger Kopland Zij vraagt – met haar ogen, haar gezichtja heel haar lichaam vraagt waar was je, waarom kom je nu pas, waaromdenk je dat ik hier lig en ik, ik denk: ja waar was ik en waaromkom ik nu pas en waarom lig je daar we kunnen…

Kopland-Vinci

Kopland-Vinci

Leonardo da Vinci ‘The Battle of Anghiari’ (detail) CAVALLI DI LEONARDO*(Rutger Kopland)Al die schetsen die h ij naliet-eindeloze reeksen herhalingen: spierbundels, pezen, knoken, gewrichten, die hele machinerie van drijfriemen en hefbomen waarmeeeen paard beweegt,en uit duizenden haarfijne lijntjes haast onzichtbaarzacht in het papier verdwijnende huidvan oorschelpen, oogleden, neusvleugels,huid van de ziel –hij moet hebben willen…

Kopland-Westerik-01

Kopland-Westerik-01

Co Westerik ‘Afdaling op klaarlichte dag01’ * Geschilderd gezicht Rutger Kopland De schilder Westerik over zijn ambacht:verf is alleen maar wat korrels met olie die materie moet worden begeesterd hij vertelt hoe hij dat doet hoe hij een gezicht maakt bijvoorbeeldhet gezicht eerst modelleert met witen daarover het vlees schildertinlagen, lagen die hij bijschuurtherschildert, bekrast,…

Kopland-Rembrandt-01

Kopland-Rembrandt-01

Zelfpotret Rutger Kopland Ik kijk in het portret en het begint te leven – voor mijn ogen verandert langzaam de blik waarmee het mij aankijkt even glimlacht het – alsof het zich verontschuldigt voor zijn aanwezigheid en voor de vragen die het bij mij oproept dan krijgt het iets peinzends – met een zweem van…

Kopland-Rembrandt-02

Kopland-Rembrandt-02

Titus aan zijn schrijftafel Rutger Kopland Dit laat Rembrandt zien in het portret van zijn zoon – het nadenken van een kind hoe ernstig hoe stil dat gezicht is hoe het kijkt alsof het kijkt in een verte en je weet dat zijn ogen niets zien dat hij kijkt naar iets achter zijn ogen alsof…

Kopland-Raveel

Roger Raveel ‘karretje om de maan te vervoeren’ ( … ) Rutger Kopland I Zoals zijn beelden ergens beginneniets te laat zien – het kan alles zijn overal iets ergens op een tafel achter een raamtegen een muur of waar dan ook alles kan en zoals ze zich dan als het ware voortzetten in de…

Kopland-Michaelangelo-02

Kopland-Michaelangelo-02

  Michaelangelo ‘Pieta’1550 CRISTO DEPOSTO DI CROCE Rutger Kopland Oud, ‘zo dicht bij de dood, en zo ver van God’,moet hij voor dit blok marmer hebben gestaan, waaruit het prachtige, jeugdige lichaam van Christus al was bevrijd, maar het hing slap en dood in de schoot van zijn moeder, en om hen heen de armen…