Jellema-San Giorgio Maggiore

Jellema-San Giorgio Maggiore

Beroemde stad C.O. Jellema Als iemand kwam en telde de dagen, wie zou je zijn om te zeggen: ik, ik heb geleefd, ook ik was in Venetië. Zovelen schreven over deze stad, Ruskin en Rilke en laatst nog een jonge dichter. Wat maakt toch dat nu voor het eerst met de gedachte niet weer te…

Jellema-Hoogstraten

Jellema-Hoogstraten

Samuel van Hoogstraten ‘Zelfportret’ ca. 1650 Van Hoogstraten Zelfportret C.O. JellemaDragen van zijn tekening nagels rouw?De toren die hij droomt. Bij voorbaat brak,onder hun zeldzaam glanzend oppervlak,de grond al door waarop hij bouwen woutoen hij opkeek. ’t Ontwerp reeds onder dakmet spits en trans – weerhield even een vouwin het papier hem van een onderbouw?…

Jellema-Gogh

Jellema-Gogh

  Hij die cipressen zag in groene vlammen, C.O. Jellema 1 Hij die cipressen zag in groene vlammen, in luchten branding, een korenveld als waanzin uit gods akker opgeweld – zo’n overdaad was niet meer in te dammen – schiep ook het beeld waaruit wij sterflijk stammen: een oud paar schoenen dat ons, lijkt het,…

Jellema-Menzel

Jellema-Menzel

Adolf von Menzel ‘Balkon Kamer’ Das balkonzimmer (Adolf Menzel)C. O. Jellema Een schilderij dat nergens over gaat?dan van de beide biedermeierstoelende houding, omgewend, wat zij bedoelenin hun mahoniehout te zijn. Er staatniets in de spiegel wat gebruik verraadt:daar is de sofa echt, van een bevroedenvan dingzijn de bevestiging. Vermoedende stoelen dat? – de spiegel als…

Jellema-Potter

Jellema-Potter

Paulus Potter ‘De kettinghond’ ca. 1650 – 54 De kettinghondC.O. Jellema Paulus Potter F. Zo heette de hond.Die, scherp geprofileerd tegen geen blauweluchten, vergat een vorm van vlees te kauwen– rauwer geverfd dan ’t glanzend hondebont, zodat wij weten dat daar dood op stond –alsof zijn ogen onbewaakt aanschouwendat overleven wet werd in de trouwedienst…

Jellema-Fyt

Jellema-Fyt

Jan Fyt ‘Stilleven met haas vruchten en papegaai’ 1647 Fyt fecit C.O. Jellema Komt wie vraagt ver? Die papegaai. Bewaakthij patrijzen niet voor de poes al koud?Is het dat poezeoog dat hem weerhoudtte duiken naar een duif niet schoongemaaktvoor snavels? Spant dat klauwtje, vastgehaaktin dons, tot graai of sprong zich? Wie vertrouwt als prooi het…

Jellema-Bellini

Jellema-Bellini

Giovanni Bel”Sacra Conversazione”(1505 – 10) Sacra Conversazione met Giov. Bellini, voor Arie en Ay-Lan van Drongelen C.O. Jellema Dat onwaarschijnlijk strak omlijnde blauw, Bellini, van zo’n mantel op dunner blauw van lucht, hoe stelde jij je overgangen voor van hier naar ginds, of dat het hullend linnen de inslag deelt met een ontastbaar licht? Wie…

Jellema-Claassen

Jellema-Claassen

OLIFANTEN LANGS DE SNELWEG(C.O. Jellema) bij een beeldengroep van Tom Claassen, Almere Geen kant kunnen wij op: als kunstideehet tegenbeeld voor wie ons doelverdwaasdom de tijd in te halen voorbijraast,vertolken, kleine kudde, wij gedwee de kolossale zielenrust waarmeenatuur zin in zichzelf had, ongehaastnaar deze vreemde plek van land uit zeeom te verbazen ons domein ontzworven:een…

Jarrell-Donatello

Jarrell-Donatello

Donatello, David (detail) Bronze. Museo Nazionale, Florence. The Bronze David of Donatello Randall Jarrell A sword in his right hand, a stone in his left hand, He is naked. Shod and naked. Hatted and naked. The ribbons of his leaf-wreathed, bronze-brimmed bonnet Are tasseled; crisped into the folds of frills, Trills, graces, they lie in…

Janssen-Saenredam

Janssen-Saenredam

Pieter Saenredam ‘St. Odulphuskerk te Assendelft’ Saenredam Bart Janssen 1 In dit gedane witneemt geen zaak nogkeer. Alles is hier eens te meerin zichzelf gelicht.Een muur geeft meer gehalte dan dit ogenblik. 2 Dan dit gegeven ogenblik van plavei tot muurgeschikt – ijlte tussen elk uurweggelegd, waarinhet licht zijn gang gaat tegen dit wit. 3…