Huysmans-Rembrandt

Huysmans-Rembrandt

Rembrandt van Rijn ‘Zelfportret als de apostel Paulus’ Croquis parisiens  J.K. Huysmans (fragment) Blinkend en donkermat, als ik je maliënkolder zie, denk ik aan schilderijen van Rembrandt, zie ik weer onovertroffen koppen, in zonlicht badend naakt, geschitter van juwelen op het zwart fluweel, lichtscheuten in de nacht, streken goudpoeder in de schaduw, ontluikend licht onder…

Icarus-Gedichten

Icarus-Gedichten

“Icarus” gravure van Goltzius (1526 – 1583) Icarus gedichten: Een speurtocht naar de wisselwerking tussen beeldende kunst – poëzie (en muziek) levert ook altijd veel op dat niet of slechts zijdelings binnen dit kader past. Zo heb ik rond de mythe van Icarus ook vele gedichten gevonden die niet rechtstreeks op een kunstwerk geïnspireerd zijn.…

John Singer Sargent Carnation Lily Lily Rose schetsen

Hulse-Sargent

John Singer Sargent ‘Carnation Lily Lily Rose’ Carnation, Lily, Lily, Rose Michael Hulse Of the several answers to darkness, better than sleepand lovelier is the lighting of lanterns in gardens,the claustrophiliac revelation of closeness, lightladen with intimate comfort: important harmony!Two girls in white inhabit this acquiescent tenderness, Alicescool in Marian shifts, innocents lavender-scentedand cotton-stockinged –…

Huygens-Keyzer

Huygens-Keyzer

Constantijn Huygens en zijn klerk geprtreteerd door Th. de Keyzer 1627 OP MIJN’ SCHILDERIJE, KORTS VOOR MIJN’ BRUYLOFT GEMAECKT Constantijn Huygens Spreeckt, Schilderij, en segt hoe grooten kracht van vreugden     Mijn ingewand verheugden, Ten tijden als ick schier, off heel, verwinner werd     Van mijner Sterren hert, En docht van overvreugd ick trad op…

Houghton-Vinci

Houghton-Vinci

Blue Shift: Portrait of the Poet as a Young Girl Betsey Houghton So sternly presented by her parents – a navy dresswith silver buttons, like an officer’s uniform, and hair cut blunt. Yet look at the faceof this four-year-old, the light the artist has found. Her blue gaze is absolutely clear, though notlooking back at…

Hoornik-Rembrandt

Hoornik-Rembrandt

Rembrandt van Rijn ‘David zingt voor Saul’ Rijksmuseum Ed. HoornikZijn warme hand koelt zich aan ‘t koperder leuning, als hij opwaarts gaat,zijn voeten zakken in de loper,alsof hij over weiden gaat. Dit is van ‘t stilste huis de drempel,die hij behoedzaam overschrijdt,dit is van Amsterdam de tempel,waar ‘t licht het zuiverst binnenglijdt. En al wat…

Alexander Calder mobile

Hoof-Calder

Alexander Calder ‘De hond’ een stabiele hond Guy van Hoof De maker van mobilesdie met kleur en wind en klankjongleert heeft zijn creatieaan de ketting vastgelegd.Een grommend, zwart gevaarte dat zich niet zomaargewonnen geeft. Vrijheid heet zijngrondgebied dat niemand ongestraft betreedt. Soms is zijn afgunst grootop die viriele witte ijsbeer, vierkantmet zijn lompe, slappe, dikke…

Edvard Munch Tussen de klok en het bed

Hooker-Munch

Edvard Munch ‘The sick child’ Edvard Munch: ‘The Sick Child’ Jeremy Hooker ‘Disease, insanity and death were the angelswhich attended my cradle.’ – Edvard Munch North is a dark green sea;the boy shaking on the bedwas born to it – he is wrack opening and shutting in the tide;a ribbed shell dragged down,which waves knockand…

Erwin Wurm 'Misconceivable'

Holvoet Hansen-Wurm

Erwin Wurm ‘Misconceivable’ een ondraaglijke situatie Peter Holvoet Hansen gaap zoals de zee waar de zon in haar licht speeltals de maan die door de luiken gluurtalsof je uit een film komtwaar het nu nooit vandaag ishet ijskarretje in de verte bij de smeltende zeilbootover de reling gebogen starend naar het water zwarte zwaan de…

Hofman-Rembrandt

Hofman-Rembrandt

Bij de stenen brug Wim Hofman De boom, het pad, het huis, de wolkenlucht, al die dingen waren hier, toen, ze zijn hier nog, er is geen weg vooruit, noch terug. Het licht overspoelt de brug en de boom in het midden en alles is anders dan we denken en alles is hetzelfde. Mensen zijn…