Gerhardt-Andriessen

Gerhardt-Andriessen

Mari Andriessen beeld van H.M. Koningin Wilhelmina in het Wilhelminapark te Utrecht. Standbeeld Ida Gerhardt Daar staat zij, ongebroken en paraat, de landsmoeder die zij ons altijd was; krijgshaftig in haar vormeloze jas: ‘Wij Wilhelmina’, zéér tegen de draad. Waag u, binnen krachtveld, op het gras: bij zult een souvereine wil ontmoeten die u gedoogt…

George-Rembrandt

George-Rembrandt

Rembrandt van Rijn ‘David zingt voor Saul’ Koning en harpist Stefan George Harpist: Zoals voor je gelaat je de mantel trok Ontwaardde ik dat je een traan verborgEn een, Heer, mij niet welgezind teken.Ook wanneer je heden met je dienaar niet spreekt:Op hem kun je niet razend zijn die je bevalMet zijn gezang niet meer…

Gerhardt-Asselijn

Gerhardt-Asselijn

Jan Asselijn ‘De bedreigde zwaan’ ca. 1650 Confrontatie Rijksmuseum Amsterdam Ida GerhardtDe Zwaan van Asselijn die levensgroothet hele doek diagonaal beslaaten uitwijst met gezag, de vleugels wijd,die waagt te naderen tot zijn areaal.Een aartszwaan, strijdbaar op het nest bedacht,waar driftig wat nog amper is beveerdhet daglicht zoekt en tikt tegen de schaal. En straks zich…

Gerhardt-Buursen

Gerhardt-Buursen

De Akelei (Dürer) Ida Gerhardt Toen hij het kleine plantje vond, boog hij aandachtig naar de grond en dan, om wortels en om mos groef hij de fijne aarde los, voorzichtig – dat zijn hand niets schond. Behoedzaam rondom aangevat droeg hij het langs het slingerpad van bos en akker voor zich uit, en schoof…

Geerds-Avercamp

Geerds-Avercamp

Hendrick Avercamp ‘Schaatsers’ Olieverf op paneel 24 x 38 cm Poeskin Museum, Moskou(niet het schilderij zoals bedoeld in dit gedicht) Winterlandschap van Hendrick Avercamp Koos Geerds, 1988 Winterlandschap van Hendrick AvercampDit is de troost voor Gods strenge plagen:ziet, hoeveel volks het water kan dragen – boven het zwerk schijnt een heldere lamp. Drie boeven bungelen…

Gasse-Couturier

Robert Couturier ‘Meisje met springtouw’ Middelheimmuseum, Antwerpen meisje met springtouw Lies van Gasse In dit gedicht zit erg veel haast.Het cirkelt als een schrale vogel rond een meisjeshart, het springt als een vis op het droge,kantig als een vals skelet. De jurk is een staketsel,een maan waait uit het zandin wit licht bot een knop.…

Gelineau-Vinci

Gelineau-Vinci

Comparing Scars Christine Gelineau for my son, on his leaving home You took the exit that left my abdomensmiling wryly as the Mona Lisa. I know what she’s thinking. Life leaves its mark. At twelve, that accident left your leg cored out to bone, the surgeonplucking gravel from the periosteum while I held your eyes…

Graham Sutherland Welsh Landscape With Yellow Lane 1939-40

Gascoyne-Sutherland

Graham Sutherland ‘Entrance to a lane‘ Entrance to a lane  David Gascoyne to Elizabeth Jennings Memento rectangle to lead the gazeFrom outer levels to a hub of white,An elsewhere that recedes from coiling planes Sequestered rural scene reputed Welsh,Season’s regalia reduced to tones Of veld and verdure, leaves to sprays of blotch A static vortex…

Vermeer-Milkmaid-Melkmeid detail

Gamoneda-Vermeer

Johannes Vermeer ‘De melkmeid’ Melk loopt in holronde diepten …Antonio Gamoneda (vertaling Bart Vonck)Melk loopt in holronde diepten, melk beraamd in de roze uiers van grote zwijgende koeien. Logzijn zwijgende koeien. Toch doen ze een zeer witte giftaan de zieke levens-passieLeven: blind vooruitgaannaar de grote witte droom.Ondersteund door onschuldige handen, looptde melk altijd uit de…

Galvin-Vinci

Galvin-Vinci

Later Martin Galvin for Davis, Age 1 He would like to know when he gets to touchthe paintings, when he gets to rub his wet noseon the belly of Aphrodite, when he is allowedto sing in the confessional. He would like to knowwhen they will stop putting signs around the property:No Hunting,No Talking,No Making Hay…