Chris Burden Beam Drop Inhotim Brumadinho Brazil

Estor-Burden

Chris Burden ‘Beam Drop Antwerp’ a great dayAnnemarie Estor Ik heb over die dagmaar één vraag. Tot waar was haar gekrijs te horentoen u uw palen in haar plantte? En toen u naast haar hoofduw hijskraan brullen liet,had zij toen de handen vrij? Tot hoe diepin de nacht heeft zij gekreund? Heeft ze ernstig nagebloed?En…

Enquist-Breughel

Enquist-Breughel

Terugkeer van de jagersAnna Enquist De middag was een lichtgeworden paradijs. Het hoge sneeuwland nam hem op. Er was geen tijd, geen honger en het dal waar zijn moe huis moest staan bestond niet meer. Geen schuld, geen spijt. Wanneer de zon hem onverbiddelijk verlaat hervindt de jager zich verstijfd en kwaad. Als voor een…

Engle-Titiaan

Engle-Titiaan

(Tiziano Vecellio, 1477- 1576) Paul Engle Far in the background a blue mountain waits To echo back the song The note-necked swan, while it reverberates, Paddles the tune along. The player is a young man richly dressed. His hand is never mute. But quick in motion as if it caressed Both lady and the lute.…

Engelman-Rembrandt

Engelman-Rembrandt

Rembrandt van Rijn ‘Lezende Titus’ ca. 1657 Lezende TitusJan EngelmanDe zoon, zo dierbaar, die hem alles deed vergeten,is op een blanken morgen voor zijn vaer gezeten,wanend zich onbespied, terwijl hij lachend leest– aandachtige ogen onder licht-geheven brauwen,de mond zacht open – in een boek vol geest.Zie, sierlijk als bij eedle vrouwenstoomt heel zijn gouden haar…

Elzen-Rembrandt

Elzen-Rembrandt

Rembrandt van Rijn ‘Ecce Homo’ ets Tijdelijk Verblijf (Schemer) Maarten van den Elzen als zwart staat voor donker enwij machteloos zijn onderscheidaan te brengen in hetgeen ons omringtdan spreken wij weldra van nacht in het licht daarentegen ishet nu waarin ik denken kan het gebied tussen dag en nachtleven en dood, is het halfduistereen overgangsgebied waarin…

Emmens-Rembrandt

Emmens-Rembrandt

Rembrandt van Rijn ‘Saul en David’ ca. 1658 Meesterwerk J.A. Emmens Wat nu de Saul van Rembrandt betreft, mij ontbreekt het wel eens aan een tulband en iemand die harp of harpsichord voor mij speelt, aan een scepter en een bescheiden gordijn waarmee ik tranen kan drogen. Rembrandt van RijnLeiden 1606 – 1669 AmsterdamSaul en…

Emmens-Breughel

Emmens-Breughel

W.H. Auden: Musee des beaux-arts Jan Emmens Wat het lijden betreft, waren zij feilloos,de oude meesters, zij begrepen volkomen de menselijke staat, hoe het plaats vindt terwijl een ander eet, een raam openzet, of alleen maar domweg voorbijloopt, hoe, wanneer oudere mensen met eerbied en hartstocht de miraculeuze geboorte verbeiden, er altijd kinderen zijn die,…

Elsum-Rembrandt

Elsum-Rembrandt

Rembrandt van Rijn ‘Zelfportret’ 1668 Het hoofd van een oude man, door Rembrandt John Elsum Wat een grove, ruwe stijl van schilderen is dit: streek na streek, klodder op klodder.Je zou denken dat het werk in elkaar is geflanst,maar zie hoe juist elke kleur is aangebrachten hoe ze in een harmonisch samenspelelkaar perfect aanvullen.Rembrandt! Uw…

Ekkers-Potter

Ekkers-Potter

Paulus Potter ‘De Stier’ (1647) Gewandeld in het landschap Remco Ekkers Gewandeld in het landschap echts achter de heuvelzon en luiheid, arcadiezoals het nog op een paar plekjesbestaat, teruggelopen met de ogennaar boven, takjes gezien, een kikker en de vliegen – dat was even wennenzo groot als de vogels boven de halsvan de stier in…

Eijkelboom-Vos

Eijkelboom-Vos

Peter Vos ‘Vogels, het paradijs in de lucht’ De stad een vogelreservaat J. Eijkelboom Ik zag een meeuw die uitgleed op het ijsen hoorde eens bij ondergaande zontwee hanen kraaien in een boom. Ook zag ik op een stille zondagmorgeneen sperwer op de stoep van een kantoor;hij had een muisje in zijn klauwenen keek mij…