Eijkelboom-Monet

Eijkelboom-Monet

 Claude Monet ‘Atelierboot’ De atelierboot (Monet) J. Eijkelboom Door het open deurtjezie je geen schilder zitten. Geen wonder, want ik zit,duim door het palet, op de oever. Het groen van de opbouw komt niet uit de natuur, eerder uit een rococo-salonmaar zonder de hoofse manieren van krul en draaikonterige curve.Voor mij de rechtopstaande planken, een…

Eijkelboom-Cuyp

Eijkelboom-Cuyp

Aelbert Cuyp ‘Portret van Pieter de Roovere, ambachtsheer van Hardinxveld’ voor 1652 Pieter de Roovere als ambachtsheer van Hardinxveld(Aelbert Cuijp) Jan EijkelboomHoog in het luchtruim geboetseerdkijkt op zijn paard de man naar vorenmaar wijst intussen naar de zalmdie onder hem wordt vastgehoudendoor ’t knechtje dat daar staat ennaar hem opziet. Het tilt van de zojuistgevangen…

Eijkelboom-Gogh

Eijkelboom-Gogh

Vincent van Gogh ‘Nuenen‘ Nuenen J. Eijkelboom Ik zie mijn werk het liefstin een diep zwart lijstje(brief 358) Hier liep je, althansonder asfalt en klinkersligt het zand waarin je met je schoeneen kruis placht te trekkenop plaatsen waar je later een tekening wou maken. Behouden is de pastoriewaarin de mangelkamerdan maar voor jou werd ingeruimd.‘De…

Eijkelboom-Schnorrvoncarolsfeld

Eijkelboom-Schnorrvoncarolsfeld

Ludwig Schnorr von Carolsfeld ‘Der Sprung vom Felsen’ (naar een betere afbeelding wordt gezocht) Schilderij, Duits, 19de EeuwJan Eijkelboom Dit is de liefde:stilstand van de tijd.De jongeling die met het meisjein suizend onbewegende steile rots afspringt. Tussen Teutoonse sparren heeft,onhoorbaar tandenknarsendboven een stalen baard,de man te paard– rivaal of vader –het zwaard vergeefs ontbloot.Zie ook…

Rene Magritte Woorden en afbeeldingen

Edgar-Magritte

Rene Magritte ‘La trahison des images’ of ‘Het verraad van de beelden’ The Representation of Reality in Western Art* Stephen EdgarAnd reading Chapter Two of The Guermantes Way,He thought “Why not?” and wandered in himselfTo that immense hall which the drawing roomGave access to.The progress of the day could now resumeAnd someone cleared the book…

Dunn-Vinci

Dunn-Vinci

Beautiful Women Stephen Dunn More things come to them,and they have more to hide.All around them: mirror, eyes.In any casethey are different from other womenand like great athletes have troublemaking friends, and trusting a worldquick to praise. I admit without shameI’m talking about superficial beauty, the beauty unmistakableto the honest eye, which causessome of us…

Duijnhoven-Rembrandt

Duijnhoven-Rembrandt

Rembrandt van Rijn ‘Zelfportret als de apostel Paulus’ zelfportret zonder ik Serge van Duijnhoven I de geheimagenten van mijn bewustzijnschaduwen mijn breinwie bepaalt er wie de vijand is?degene die zich in mijn naam verbasterd heeft van tegenpartij(“en-e-my”) tot die-ene-in-mijtwee wezens uit hetzelfde nestontstaan; mijn lichaam blijkt bestand. Mijn verstand gaat kopje onderin het gistende moeras…

Duijnhoven-Massys

Duijnhoven-Massys

Quentin Massys St John Altarpiece (left wing). Tussen alles en niets Serge van Duijnhoven We hielden van de wreedste taferelen. Van gevilde heiligen, de verleidelijke Salome van Quinten Matsys de wonderlijke allegorieën waarin dieren musiceerden. En uiteraard hielden we van Bruegel en Breughel en Hieronymus Bosch. We hielden van moerassen, venen afvoerloze vlakten. Hydromorfe bodems,…

Duffy-Titiaan

Duffy-Titiaan

Titiaan ‘Diana en Callisto’ 1556-9 Titian: Diana and Callisto Carol Ann Duffy Girls, look where I point:it’s not about her belly’s soft pout,or a god whose name is a planet,whether she was or wasn’t compliantwhen she heard him pantas his seed was spent,each bruise on her skin his fingerprint, her unfit to bathe in so…

Henry Moore King and Queen 1952-3 Middelheim

Duffy-Moore

Henry Moore ‘King and Queen’  1952-3 Middelheim(niet de schets ‘Seated Figure’ als bedoeld in dit gedicht) ‘Woman Seated in the Underground’, 1941  Carol Ann Duffy I forget. I have looked at the other faces and foundno memory, no love. Christ, she’s a rum one.Their laughter fills the tunnel, but it does notcomfort me. There was…