Deel-Mutsaers

Deel-Mutsaers

 Charlotte Mutsaers (niet de gouache ‘De papegaai’ als bedoeld in het gedicht!) De papegaai Ton van Deel Ik ben Charlottes papegaaien zit hier in gouache gekooidvoor iedereen die mij al jarenkent van de fietsenmakerijachter haar atelier. Ik hebeen naam, die doet er nu niet toe,ik buig mij voor mijn kooi en denkaan wat ik heb…

Deel-Mondriaan

Deel-Mondriaan

Dit is geen boom Ton van Deel Dit is geen boom, dit is het metrum van een boom. Een eenvoud waartoe alles, ooit, moet herleid om heel en afgerond begrijpelijk te zijn. Ook de gemberpot en de vuurtoren, de zee en het duin lieten zich zo uit beeld en gelijkenis bevrijden. Het denken geeft een…

Deel-Moore

Deel-Moore

 Moore Henry ‘Drie Staande Motieven’ Kroller Muller museum-Hoge Veluwe Henry Moore, Hoge Veluwe T. van Deel Drie staan daar in het landschap opgeheven,bronzen getuigen in het stuitzand van de tijd,ontgroeid aan de natuur, groen uitgeslagentekens van leven die leegte bezweren, ruimtescheppen met een wijd gebaar – drie staandevormen koel ontdaan van toeval en verleden,gebalde klacht,…

Deel-Meij

 Wim van der Meij ‘Amsterdam Herengracht-Rozengracht’ Voorgoed T. van Deel Het is niet moeilijk te bedenkendat je voor altijd hier wilt blijven,op deze plek, bij dit huis, deze boomdie met een wolk van roerloos bladruim schaduw geeft en breed zijn takkenspreidt tot een natuurlijke omarming.Maar niemand kan bestaan in deze etswaaraan de tijd ontbreekt en…

Deel-Looy-02

Deel-Looy-02

 Jacobus van Looy (1855-1930) ‘Zomerweelde (ca. 1900)‘ Jac. van Looy, Zomerweelde (ca. 1900) T. van Deel Tuin vol violieren, paarsblauwe zeevan bandeloze bloei – hij wou met verfde wemel van dit ogenblik herhalenen wist ‘niets is zoo mooi als zien’en greep zijn kans om vast te houdenwat hevig leefde naar verdwijning,een roes van kleur in…

Deel-Looy-01

Deel-Looy-01

 Jacobus van Looy (1855-1930) ‘Augustus: Oostindische kers’ (niet het schilderij Jac. van Looy, De Tuin als bedoeld in dit gedicht afb. nog niet gevonden, dit schilderij staat wel afgebeeld op de bundel van T. van Deel ‘Boven de koude steen’en bevind zich in het Frans hals Museum te Haarlem) Jac. van Looy, De Tuin (ca.…

Deel-Henneman

Deel-Henneman

Jeroen Henneman ‘Uit het leven der dieren’(in het gedicht wordt verwezen naar een andere afbeelding uit dezelfde serie namelijk ‘Uit het leven der dieren 3’) Fabel T. van Deel Vlinder ziet een speld staanvindt hem mooi want strengniet doelloos doch standvastig.Zij wil hem aan zich bindendit eenzaam puntig wezenen zegt met zoete aandrangdoe ik mijn…

Deel-Griekse Drinkschaal

Deel-Griekse Drinkschaal

  De gebroken schaal Ton van Deel De drinkschaal roodfigurigvoor wijn met water vermengddoorzichtig tot op de godheid, wie dikwijls zijn bodem zagkreeg hem mee in het eigen graf.Vijfhonderd tweeduizend jaaris dat geleden.                          Ter ere van de levensvan maker, schilder, gebruiker zijn de scherven aaneengelijmd,verheerlijkt tot museumpronkdat nu nog zien laat hoe de godzijn…

Deel-Gogh-02

Deel-Gogh-02

Vincent van Gogh ‘IJsvogel‘ Zelfportret als ijsvogel T. van Deel Tussen olijfgaarden en zonnebloemenblinkt daar een ijsvogel op uit het riet, een weinig besproken dier in het œuvre, nietgeschilderd naar de natuur, geprepareerdgekocht in Parijs en met een snel penseelaan ’t leven teruggegeven. Hier zit hij dan,zijn snavel snakt naar het water, straks stoot hij…

Deel-Gogh-01

Deel-Gogh-01

Nesten van Vincent Ton van Deel De vogelnesten die hij gretig binnenhaalde, dertig op voorraad in een hoek van het atelier, uit hun natuur heeft hij ze omgeschapen tot stilleven en tegen zwarte achtergrond lichtend vertoond, zoals ook aardappel, pompoen of peer. Studies in gebruik van kleur, schreef hij z’n broer: begin met slaafs natuur…