Deel-Fayoem

Deel-Fayoem

  De Fayoem Portretten Ton van Deel Wij doen alsof we hier nog zijnmet ogen groot van het verbazenmaar allang niet meer en dood. Dit is verdwijnen en toch blijven,duizend gezichten met de afglansvan onsterfelijkheid. De makers wisten:doden zijn geschilderd meer levenddan toen ze nog bestonden. Wij starennaar u toe vanaf de overzijde –in stilte…

Deelder-Gogh

Deelder-Gogh

Vincent van Gogh ‘Zonnebloemen‘ Van Gogh-gedicht J.A. Deelder De zonnebloemenvan Van Gogh zijn voor zestigmiljoen verkocht Alstie al nietgek wàs werdtie hetalsnóg       Vincent van Gogh ‘Zonnebloemen’ Hier kunt u terug naar de overzichtspagina van de bundel ‘Ommuurd veld’

Decker-Rembrandt-04

Decker-Rembrandt-04

Rembrandt van Rijn ‘Aristoteles peinzend bij een borstbeeld van Homerus’ Danck-bewys aen den uitnemenden en wijt-beroemden Rembrandt van Rijn Jeremias de Decker Quas dicere rates,Quas referre parem? Soo grootsch was voormaels ‘t hert des grooten Alexanders,Dat niemand hem vermochtTe malen als Apell; Apell en niemand andersHeeft hij hier toe gezocht.Sijn’ trotsheyd liet niet toe, dat…

Decker-Rembrandt-03

Decker-Rembrandt-03

Rembrandt van Rijn ‘Opstanding’ Op d’ afbeeldinge van den verresen Christus  Jeremias de Decker Als ick d’History lese, ons by sint Jan beschreven,En daer beneven sie dit kunstrijck Tafereel,Waer (denk ick dan) is pen soo net oyt van pinceel Gevolgt, of doode verw soo na gebrogt aen ‘t leven? ‘t Schijnt dat de Christus segt:…

Decillis-Vinci-02

Decillis-Vinci-02

Detail of Mona Lisa Diane Shipley DeCillis Her mouthmoistened by thinveneers of glaze,lip-glossed lipsmeeting to forman ambiguous horizon, the sun rising above them,cheeks blushedwith soft carmine glow,sun setting as chiaroscuroin the shadowof her chin. Sfumare, to evaporate,glaze dried translucent, layers of skin, edges mingled,drifting into one anotherlike the air inside a kiss. Is it perspective…

Decker-Rembrandt-01

Decker-Rembrandt-01

Dankbewijs aan den uitnemenden Rembrandt van Rhijn.* Jeremias de Decker Zo groots was voormaals ’t hert des groten Alexanders, Dat niemand hem vermocht Te malen als Apell; Apell en niemand anders Heeft hij hiertoe gezocht. Zijn trotsheid liet niet toe, dat mindere pincelen Zulks zouden ondersstaan. ‘k En voel wel in mijn borst zo trotsen…

Decker-Rembrandt-02

Decker-Rembrandt-02

De Verrezen Heer verschijnt aan Maria Magdalena Jeremias de Decker Op het paneel van Rembrandt “De Verrezen Heer verschijnt aan Maria Magdalena”, opgedragen aan H.F. Waterloos, modern Nederlands van Willem L. Meijer. Wanneer ik de historie lees, zoals beschreven en vergelijk met jouw kunstzinnig tafreel, dan denk ik steeds: hoe trouw volgt dit pen- seel…

Decillis-Vinci-01

Decillis-Vinci-01

Expatriate Mona Lisa Lost and Found, 1911-1913 Diane Shipley DeCillis I want you to thinkin French,think of sorrowand how joyfollows closely,like an only child.Think of thiswith the countryside brushing your senses;the fields of Provencebursting with lavender, yellow sunflowersdipped in rainand the scent of mimosathat encircles youthe way a ring of smokefrom a Gauloisesfloats seductivelyfrom the…

De Mooiste Gedichten Uit De Bijbel-13-Brief 1

De Mooiste Gedichten Uit De Bijbel-13-Brief 1

 Rembrandt van Rijn ‘Paulus aan zijn schrijftafel’ De brief aan de Kolossenzen 1:15-20 Beeld van God, de onzichtbare, is  hij,eerstgeborene van heel de schepping:in hem is alles geschapen,alles in de hemel en alles op aarde,het zichtbare en het onzichtbare,vorsten en heersers, machten en krachten,alles is door hem en voor hem geschapen.Hij bestaat vóór alles en…

De Mooiste Gedichten Uit De Bijbel-12-Lucas 1

De Mooiste Gedichten Uit De Bijbel-12-Lucas 1

 Guercino ‘De visitatie’ Lucas 1:46-55 Mijn ziel prijst en looft de Heer,mijn hart juicht om God, mijn redder: hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares.Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen,ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan,heilig is zijn naam.Barmhartig is hij, van geslacht op geslacht, voor al wie hem vereert.Hij…