De Mooiste Gedichten Uit De Bijbel-11-Prediker 12

De Mooiste Gedichten Uit De Bijbel-11-Prediker 12

 Jeroen Bosch ‘Tuin der lusten’ Prediker 12:1-8Gedenk daarom je schepper in de dagen van je jeugd –voordat de slechte dagen komen en de jaren naderenwaarvan je zegt: In deze jaren vind ik weinig vreugde meer. Voordat de zon verduistert,de sterren en de maan niet langer stralen,de lucht ook na de regen grauw van wolken wordt.De…

De Mooiste Gedichten Uit De Bijbel-08-Job

De Mooiste Gedichten Uit De Bijbel-08-Job

    Albrecht Dure ‘de vrienden van Job’   Albrecht Dure ‘Job op de mestvaalt’ Job 40:15-41:26 Zie het nijlpaard dat ik heb geschapen, net als jou;het eet gras als een rund.Hoe krachtig zijn zijn lendenen,hoe machtig de spieren van zijn buik!Hij kan zijn staart rechten als een ceder,de pezen van zijn dijen spannen zich in bundels.Zijn botten…

De Mooiste Gedichten Uit De Bijbel-09-Hooglied 3

De Mooiste Gedichten Uit De Bijbel-09-Hooglied 3

 Marc Chagall Hooglied 3:1-5 ’s Nachts in mijn slaap zoek ik mijn lief.Ik zoek hem, maar ik vind hem niet.Laat ik opstaan, rondgaan in de stad,laat ik in de straten, op de pleinen,zoeken naar mijn allerliefste.Ik zoek hem, maar ik vind hem niet.De wachters vinden mij op hun ronde door de stad.‘Hebben jullie mijn lief…

De Mooiste Gedichten Uit De Bijbel-10-Hooglied 7

De Mooiste Gedichten Uit De Bijbel-10-Hooglied 7

 Marc Chagall Hooglied 7 MEISJESDraai rond, meisje uit Sulem, draai rond, draai rond, we willen naar je kijken.             HIJKijk! Zie je dat meisje uit Sulem,zoals ze danst tussen twee reien?Wat zijn je voeten mooi in je sandalen, koningskind!Je heupen draaien sierlijk rond,de schepping van een kunstenaar.Je navel is een ronde kom,die gevuld is met…

De Mooiste Gedichten Uit De Bijbel-07-Psalm 137

De Mooiste Gedichten Uit De Bijbel-07-Psalm 137

 Rembrandt van Rijn ‘Saul en David’ Psalm 137 Aan de rivieren van Babel,daar zaten wij treurenden dachten aan Sion.In de wilgen op de oeverhingen wij onze lieren. Daar durfden onze bewakers te vragen om een lied,daar vroegen onze beulen:‘Zing voor onseen vrolijk lied uit Sion.’Hoe kunnen wij zingeneen lied van de HEERop vreemde grond? Als…

De Mooiste Gedichten Uit De Bijbel-06-Psalm 130

De Mooiste Gedichten Uit De Bijbel-06-Psalm 130

 Rembrandt van Rijn ‘Saul en David’ Psalm 130 Een pelgrimslied. Uit de diepte roep ik tot u, HEER,Heer, hoor mijn stem,wees aandachtig, luister naar mijn roep om genade. Als u de zonden blijft gedenken, HEER,Heer, wie houdt dan tot stand?Maar bij u is vergeving,daarom eert men u met ontzag. Ik zie uit naar de HEER,mijn…

De Mooiste Gedichten Uit De Bijbel-05-Psalm 102

De Mooiste Gedichten Uit De Bijbel-05-Psalm 102

 Rembrandt van Rijn ‘Davids afscheid van Jonathan’ Psalm 102:1-12 Gebed van een ongelukkige die dreigt te bezwijken en zijn klacht uitstort voor de HEER. HEER, hoor mijn gebed,laat mijn hulpkreet u bereiken.Verberg uw gelaat niet voor mij,nu ik in nood verkeer.Wil naar mij luisteren,antwoord mij haastig nu ik roep. Mijn dagen vervliegen als rook,mijn gebeente…

De Mooiste Gedichten Uit De Bijbel-04-Nahum

De Mooiste Gedichten Uit De Bijbel-04-Nahum

 James Tissot ‘Nahum’ Nahum 1:1-6 Profectie over Nineve. Boek van het visioen vanNahum uit Elkos. De HEER is een wrekende God,hij duldt niemand naast zich.De HEER is een woedende wreker,de HEER wreekt zich op zijn tegenstanders,hij richt zijn toorn op zijn vijanden.De HEER is geduldig, maar zeer sterk,hij laat nooit iets ongestraft. De HEER gaat…

De Mooiste Gedichten Uit De Bijbel-03-Amos

De Mooiste Gedichten Uit De Bijbel-03-Amos

 Dore Gustave ‘Amos’ Amos 9:5-6 De HEER, de God van de hemelse machten, raakt de             aarde aanen ze beeft, al haar bewoners gaan in rouw gehuldZe komt omhoog als de Nijl, zinkt weg als de rivier            van Egypte.Hij die in de hemel zijn verheven verblijf heeft.            gebouwd,hij die het hemelgewelf op de aarde laat…

De Mooiste Gedichten Uit De Bijbel-02-Joel

De Mooiste Gedichten Uit De Bijbel-02-Joel

  Michaelangelo ‘Joël’ Joël 4:18-21 Dan, in de tijd,zal de wijn van de bergen druipenen de melk van de heuvels vloeien;alle waterstromen van Juda zullen bruisen,en in het huis van de HEER ontspringt een brondie zelfs het droogste woestijndal bevloeit. Maar Egypte wordt een woestenijen Edom een kale woestijn,om hun misdaden tegen Juda,om het onschuldig…