David-01

David01 – ‘een zelfstandig boslandschap’

Gerard David buitenluiken van het Drieluik met de geboorte van Christus ‘die daer ademden ende bliesen up em,omme hem te verwarmen sijne teedre ghebenedide ledekine, recht of sij hembekenden ende of hijs noodt hadde, want het seere cout was’ (Meditationes Vitae Christi) een zelfstandig boslandschap (bij het Drieluik met de geboorte van Christus, stichters en…

Cranach

Cranach – ‘een fortuinlijk ongeluk’ (en)

  Lucas Cranach de Oudere  ‘De Drie Gratiën’ een fortuinlijk ongeluk(bij het werk van Lucas Cranach de oudere) Chris den Engelsman de drie elegante naakte celebs kunnen het ook na vijfhonderd jaar nogsteeds met een verleidelijke mix van erotiek en allure één hand zachtjesop een dij één onder een bil één knie meisjesachtig op getrokken…

Crouwel

Crouwel – ‘een tegenvoorstel’

  Wim Crouwel ‘new alphabet’ een tegenvoorstel Chris den Engelsman letters in een ijzeren gridzijn zorgzonder voetjes of vlaggenslechts de horizontalen en verticalen van Mondriaan bieden een panoramisch uitzichtruimteletters geven houvast speurletters in de eenvoudvan het digikrijtperk emoletters van de typograficusnemen je meeherinneringen roepen ons namenvan voorbije liefdesin een new alphabet     Wim Crouwel…

Cornelissen

Cornelissen – ‘de ruimte de maatgenomen’

Robbie Cornelissen ‘Het grote geheugen’ ‘De lijn is een punt die zich in beweging zet’Paul Klee   de ruimte de maatgenomen Chris den Engelsmanalles vervloeid in overgangen tussen binnen- en buitenruimte, in potloodtekeningen speelt ruimte de hoofdrol gedachten en herinneringenhet ongrijpbare gevangen in haarscherpe lijnenwe dwalen door de ruimtetijd van een modern vier dimensionaal futuristisch…

Corneille

Corneille – ‘De vogel en de bloeiende aarde’

Corneille L’ oiseau et la terre fleurie L’ oiseau et la terre fleurie       De tuinen lagen daar blauwig   grijs in de warme middag zon … De vogels, de vlinders, de bijen, alles vloog, dwarrelde, buitelde en danste een wilde dans. De natuur ontplooit zich in haar enorme vitaliteit, de mensch waakt…

Corbijn

Corbijn – ‘ontmoetingen’ / ‘meetings’ (en)

  Anton Corbijn ‘U2’ ontmoetingen Chris den Engelsman in de achteruitkijkspiegel van de metallic bronzenPontiac Grand Ville uit 1973 vertragen onzedromen schuilt twijfel in de wit lederen voorstoelop zoek naar stilte en de kracht van het toeval het  hybride ego van de muzikant die inde schijnwerper zichzelf en zijn publiekbespeelt of de performance van dekunstenaar…

Paul Citroen portret van Lotti Weiss

Citroen – ‘iemand anders’

Paul Citroen ‘Portret van een vrouw met lang haar tegen een groene achtergrond’(1975-77 olieverf op doek) iemand anders Chris den Engelsman in groene kunst gevangenlief draag mij in je bottenlicht en leven brengertijd en dood bezweerderhand bij de slag omhaar hart was ze ooit de belofte aan een mooiein morfine gesluierde daggeef ik je mijn…

Carvalho

Carvalho – ‘van goden en mensen’ (en)

    Rui Carvalho ‘Leda en de Zwaan’ van goden en mensenChris den Engelsman wat de droom is voor het individuis de mythe voor een cultuur(Sigmund Freud)   een god daalt in hexametersen liefde voor de schone Ledavan zijn Olympus en uit een wolk afals een grote spierwitte zwaanheft haar op in zijn hemelvleugels negen manen…

Michelangelo Merisi da Caravaggio David

Caravaggio02 – ‘boy band’ (en)

  Michelangelo Merisi da Caravaggio ‘Muzikanten’ 1594-5 The Metropolitan Museum of Art in New York boyband Chris den Engelsman   mijn tijd gesneden vrienden niemand mooier dan julliemet ambient gekleurde vleugels stijgend op een dreigende windals liefde het enige is dat me wachtvolg ik je naarde zee van berouw ochtenddauw hangt onbeweeglijkboven het water de…

Caravaggio-01

Caravaggio01 – ‘Zien soms even’     

Caravaggio ‘Johannes de Doper’ (1610) Zien soms even (bij het laatste (?) schilderij van Michelangelo Mersi bijgenaamd Caravaggio 1571 – 1610) Chris den Engelsman Gezonden om van het licht van de wereld te getuigen is hij geboetseerd uit licht en schaduw alleen de duisternis zelve heeft het niet begrepen zijn afgrond doet ons met stomheid…