" (...) ik begrijp dat in dit gedicht het woord tot het beeld leidt en dat beelden weer woorden oproepen (...)
Gerrit Komrij `Kost en Inwoning`
 
In deze rubriek treft u op iedere pagina een gedicht aan plus een of meer reproducties. De gedichten gaan over een kunstwerk of kunstenaar. De dichters reageren op wat ze waarnemen, de waargenomen kunstwerken zijn echter niet eenduidig. De beleving is subjectief. Wat de dichter waarneemt roept beelden op die vooral met hem zelf te maken hebben. 

Voor mij is dit telkens aanleiding de betreffende plaatjes erbij te zoeken. Soms worden kunstenaar en titel van het kunstwerk in het gedicht genoemd, soms ook is het speurwerk iets gecompliceerder. Bij het zoeken naar teksten en plaatjes kom ik soms ook muziekstukken tegen geïnspireerd op het betreffende schilderij of gedicht. Waar dit mogelijk is voeg ik deze toe. In die gevallen vindt u behalve de namen van de dichter en beeldend kunstenaar, ook de componist vermeld. 

In de loop der jaren is deze rubriek een redelijk compleet overzicht geworden van Nederlandstalige Beeldgedichten. Nog lang niet volledig, maar het streven is er. Mocht u aanvullingen hebben, heel graag. (contact)
Af en toe schrijf ik zelf ook gedichten bij beeldende kunst een overzicht hiervan vindt u via deze pagina.
 

 

Singapore Bugis Street
Click on picture to see the video

'Bugis Street'

Singapore: Bugis Street

Albert Hagenaars

Ook hier reiken de mogelijkheden als totems


tot in een hemel van glas en staal, raast


het verkeer als de tijd door ons heen,


draaien bouwkranen zich in het geheugen vast.

Maar ’s nachts, wij onszelf te buiten, trekt
alle energie samen in een kramp, buigen we,
verstard in de travestie van Bugis Street,
voor de schaamte van de stervensstille stad

en bijten we in het vlees van de vrucht. God


is een hypothetisch punt op de spiraal


van ons verlangen. Wij bijten ons vast in
steden, maskers, gedichten. En bijten door.

Singapore Bugis Street
Singapore Bugis Street

Singapore: Bugis Street

Albert Hagenaars

Here too the possibilities, like totems,


soar into a sky of glass and steel,


traffic rushes through us like time,


builder’s cranes tighten in the memory.

But at night, with us beyond ourselves, all


energy convulses in a cramp, we bow,


numbed at the travesty of Bugis Street,


for the lap of the deathly quiet city,

and bite into the flesh of the fruit. God


is a hypothetical point on the spiral


of our longing. We bite down on


cities, masks, poems. And bite through.

Singapore Bugis Street
Singapore Bugis Street

Singapore: Bugis Street

Albert Hagenaars

Pun di sini berbagai kemungkinan itu, bagai totem,


bercuatan menjulang ke langit kaca dan baja,


lalulintas deras melanda kita bagaikan waktu,


Derek-derek proyek bangunan mengencang dalam ingatan.

Tapi malam, saat kita berlepas diri, seluruh


tenaga gemetar mengejang, kita membungkuk,


matirasa pada olok-olok genit Bugis Street,


atau ribaan kota sunyi mati ini,

dan membenamkan gigitan di daging buah. Tuhan


adalah titik perandaian pada pilin rindu


dan damba. Kita benam gigitan, makin dalam menghunjam


kota-kota, kedok-kedok, sajak-sajak. Terus kita gigit jua.

Singapore Bugis Street


Singapore Bugis Street

By the end of November 2013, Bongers Productions released the video ‘Singapore: Bugis Street’, named after a poem by Albert Hagenaars. The music was written by American composer Dirk Stromberg, who invited Douglas Cohen to read the text. The poem was published in the book ‘Tropendrift / Tropical Drift’, In de Knipscheer, Haarlem (2003). The music also appeared before, on the cd ‘Tropendrift’ (2005).

John Irons signed for the English translation, Landung Simatupang made the Indonesian version.

‘Singapore: Bugis Street’ is the 7th video with work by Albert Hagenaars.

Click here to see the video