" (...) ik begrijp dat in dit gedicht het woord tot het beeld leidt en dat beelden weer woorden oproepen (...)
Gerrit Komrij `Kost en Inwoning`
 
In deze rubriek treft u op iedere pagina een gedicht aan plus een of meer reproducties. De gedichten gaan over een kunstwerk of kunstenaar. De dichters reageren op wat ze waarnemen, de waargenomen kunstwerken zijn echter niet eenduidig. De beleving is subjectief. Wat de dichter waarneemt roept beelden op die vooral met hem zelf te maken hebben. 

Voor mij is dit telkens aanleiding de betreffende plaatjes erbij te zoeken. Soms worden kunstenaar en titel van het kunstwerk in het gedicht genoemd, soms ook is het speurwerk iets gecompliceerder. Bij het zoeken naar teksten en plaatjes kom ik soms ook muziekstukken tegen geïnspireerd op het betreffende schilderij of gedicht. Waar dit mogelijk is voeg ik deze toe. In die gevallen vindt u behalve de namen van de dichter en beeldend kunstenaar, ook de componist vermeld. 

In de loop der jaren is deze rubriek een redelijk compleet overzicht geworden van Nederlandstalige Beeldgedichten. Nog lang niet volledig, maar het streven is er. Mocht u aanvullingen hebben, heel graag. (contact)
Af en toe schrijf ik zelf ook gedichten bij beeldende kunst een overzicht hiervan vindt u via deze pagina.
 

 

Williams-Fragonard
Jean Honoré Fragonard  (1732 - 1806)"De Schommel" (1767)

Portrait of a Lady

William Carlos Williams

Your thighs are appletrees
whose blossoms touch the sky.
Which sky? The sky
where Watteau hung a lady's
slipper. Your knees
are a southern breeze - or
a gust of snow. Agh! what
sort of man was Fragonard?
- as if that answered
anything. Ah, yes - below
the knees, since the tune
drops that way, it is
one of those white summer days,
the tall grass of your ankles
flickers upon the shore -
Which shore? -
the sand clings to my lips -
Which shore?
Agh, petals maybe. How
should I know?
Which shore? Which shore?
I said petals from an appletree.

 

Portret van een Dame

William Carlos Williams/ vertaling Huub Beurskens

Je dijen zijn appelbomen
met bloesems die de hemel raken.
Wat boor hemel? De hemel
waarin Watteau een damesmuiltje
hing. Je knieën
zijn een zuiderbries - of
een vlaag sneeuw. Ach wat
voor iemand was Fragonard?
- alsof dat iets
zou verklaren. Oh, ja - onder
de knieën, omdat de toon
zo is gezet, is het
een van die witte zomerdagen,
het hoge gras van je enkels
flakkert aan het strand -
Wat voor strand? -
het zand plakt aan mijn lippen -
Wat voor strand?
Ach wat, bloemblaadjes misschien. Weet
ik veel!
Wat voor strand? Wat voor strand?
Bloemblaadjes zei ik van een appelboom.

Het schilderij waaraan kennelijk wordt gerefereerd is "De Schommel" (1767) van Fragonard en niet van Watteau.

Williams-Fragonard Williams-Fragonard

Fragonard "De Lezeres"

Watteau "Pleasures"