" (...) ik begrijp dat in dit gedicht het woord tot het beeld leidt en dat beelden weer woorden oproepen (...)
Gerrit Komrij `Kost en Inwoning`
 
In deze rubriek treft u op iedere pagina een gedicht aan plus een of meer reproducties. De gedichten gaan over een kunstwerk of kunstenaar. De dichters reageren op wat ze waarnemen, de waargenomen kunstwerken zijn echter niet eenduidig. De beleving is subjectief. Wat de dichter waarneemt roept beelden op die vooral met hem zelf te maken hebben. 

Voor mij is dit telkens aanleiding de betreffende plaatjes erbij te zoeken. Soms worden kunstenaar en titel van het kunstwerk in het gedicht genoemd, soms ook is het speurwerk iets gecompliceerder. Bij het zoeken naar teksten en plaatjes kom ik soms ook muziekstukken tegen geïnspireerd op het betreffende schilderij of gedicht. Waar dit mogelijk is voeg ik deze toe. In die gevallen vindt u behalve de namen van de dichter en beeldend kunstenaar, ook de componist vermeld. 

In de loop der jaren is deze rubriek een redelijk compleet overzicht geworden van Nederlandstalige Beeldgedichten. Nog lang niet volledig, maar het streven is er. Mocht u aanvullingen hebben, heel graag. (contact)
Af en toe schrijf ik zelf ook gedichten bij beeldende kunst een overzicht hiervan vindt u via deze pagina.
 

 

Vincent van Gogh Het gele huis
Vincent van Gogh 'Het gele huis'

Maison jaune
Arles, 1888.

Karina Baggermans*

Als uit belijning van huizen
langs weg naar oneindigheid
in oogverblindend geel verzonken

dronken zonlicht scherven slaat,
verbergt een gespleten huis zijn
schaduwen achter gesloten luiken.

Passanten fluisteren van kwaad
of blijven even zwijgend staan.

Noordwaarts reist een trein, gaat
niet voorbij, komt nooit aan.

*Karina Baggermans was ten tijde van het schrijven van dit gedicht het pseudoniem van Catharina Boer

Vincent van Gogh Slaapkamer Arles
Vincent van Gogh 'Slaapkamer' in het gele huis Arles