" (...) ik begrijp dat in dit gedicht het woord tot het beeld leidt en dat beelden weer woorden oproepen (...)
Gerrit Komrij `Kost en Inwoning`
 
In deze rubriek treft u op iedere pagina een gedicht aan plus een of meer reproducties. De gedichten gaan over een kunstwerk of kunstenaar. De dichters reageren op wat ze waarnemen, de waargenomen kunstwerken zijn echter niet eenduidig. De beleving is subjectief. Wat de dichter waarneemt roept beelden op die vooral met hem zelf te maken hebben. 

Voor mij is dit telkens aanleiding de betreffende plaatjes erbij te zoeken. Soms worden kunstenaar en titel van het kunstwerk in het gedicht genoemd, soms ook is het speurwerk iets gecompliceerder. Bij het zoeken naar teksten en plaatjes kom ik soms ook muziekstukken tegen geïnspireerd op het betreffende schilderij of gedicht. Waar dit mogelijk is voeg ik deze toe. In die gevallen vindt u behalve de namen van de dichter en beeldend kunstenaar, ook de componist vermeld. 

In de loop der jaren is deze rubriek een redelijk compleet overzicht geworden van Nederlandstalige Beeldgedichten. Nog lang niet volledig, maar het streven is er. Mocht u aanvullingen hebben, heel graag. (contact)
Af en toe schrijf ik zelf ook gedichten bij beeldende kunst een overzicht hiervan vindt u via deze pagina.
 

 

Jellema-Roode

Ruud de Roode "Zo'n hert bijvoorbeeld"

Zo'n hert bijvoorbeeld

C..O. Jellema

Toen hij zich van de wand waaraan hij hing
met huid en hoeven en verwelkt gewei,
als was de noodzaak van zijn dood voorbij,
langzaam had losgemaakt, herinnering

aan wie hij was weer vlees werd, draafde hij
de woorden uit, de taal die hem eens ving
uit springend, met zijn spierkracht kruisiging
verloochenend, zo sprakeloos, zo vrij.

Maar wij, altijd gevangen in verhaal,
belijden schoonheid aan een slanke hals
en ziel aan wat naar waterstroom verlangt:

altijd onszelf verbeeldend in een zaal
op zoek naar zin - het schilderij zoals
enkel een mens zich aan een droom verhangt.

Jellema-Roode Jellema-Roode

Ruud de Roode "Dooi"

Ruud de Roode "Hazehart"
Jellema-Roode Jellema-Roode

Ruud de Roode "Het gewicht van de liefde"

Ruud de Roode "Het vogelpark"