" (...) ik begrijp dat in dit gedicht het woord tot het beeld leidt en dat beelden weer woorden oproepen (...)
Gerrit Komrij `Kost en Inwoning`
 
In deze rubriek treft u op iedere pagina een gedicht aan plus een of meer reproducties. De gedichten gaan over een kunstwerk of kunstenaar. De dichters reageren op wat ze waarnemen, de waargenomen kunstwerken zijn echter niet eenduidig. De beleving is subjectief. Wat de dichter waarneemt roept beelden op die vooral met hem zelf te maken hebben. 

Voor mij is dit telkens aanleiding de betreffende plaatjes erbij te zoeken. Soms worden kunstenaar en titel van het kunstwerk in het gedicht genoemd, soms ook is het speurwerk iets gecompliceerder. Bij het zoeken naar teksten en plaatjes kom ik soms ook muziekstukken tegen geïnspireerd op het betreffende schilderij of gedicht. Waar dit mogelijk is voeg ik deze toe. In die gevallen vindt u behalve de namen van de dichter en beeldend kunstenaar, ook de componist vermeld. 

In de loop der jaren is deze rubriek een redelijk compleet overzicht geworden van Nederlandstalige Beeldgedichten. Nog lang niet volledig, maar het streven is er. Mocht u aanvullingen hebben, heel graag. (contact)
Af en toe schrijf ik zelf ook gedichten bij beeldende kunst een overzicht hiervan vindt u via deze pagina.
 

 

Galvin-Vinci

Later

Martin Galvin

for Davis, Age 1

He would like to know when he gets to touch
the paintings, when he gets to rub his wet nose
on the belly of Aphrodite, when he is allowed
to sing in the confessional. He would like to know
when they will stop putting signs around the property:
No Hunting,
No Talking,
No Making Hay or Babies Without Permission.

He needs to know why none of the signs
say please. Please Make a U Turn Here
Please Do Not Drive 92 miles per hour.
Take Your Time, Please, to Enjoy the Do
Not Enter Sign before You Don’t.

He would very much like to talk
with his mouth full and chew
with his mouth open. Sometime
soon he would like to go where
he shouldn’t and do what he can’t:
ride a skateboard up the aisle of St. Peter and Paul’s
while the Pontiff is pontificating,
run through the cosmetics section of Saks Fifth Avenue
dribbling a basketball and a cherry Popsicle.

He would like to know when he gets to stroke the sadness
from the Mona Lisa’s eyes, when he gets to climb
the trees and monuments and the Empire State building,
when he gets to go deeper into the forest,
to hide with the giraffes.

He would like to know when we get to the part about the girls.

Martin Galvin’s recent poems have appeared in Poetry, Orion, Painted Bride Quarterly, The New Republic, The Atlantic Monthly, The Christian Science Monitor, and Best American Poetry 1997. His first poetry collection, Wild Card (Washington Writers Publishing House, 1989), won the Washington Prize.