Baggermans-Gogh-03

Vincent van Gogh Pastorietuin
Vincent van Gogh ‘Pastorietuin’

Pastorietuin in de winter
Nuenen, 1884. O.a. brief 375

Karina Baggermans

In de morgen vervagen
angstgrepen van de nacht.

Ontmaskerd zijn zij
kale takken in de rust van
een witte winterlucht.

Een vrouw verlaat zijn tuin,
eenzaamheid in rouwkleed.

Ver treurt nog een boom,
maar achter haar wuift
het witte Pampasgras.

*Karina Baggermans was ten tijde van het schrijven van dit gedicht het pseudoniem van Catharina Boer

 Baggermans-Gogh-03

Vincent van Gogh ‘Tuin Nuenen’