Baggermans-Gogh-08

Baggermans-Gogh-08
Vincent van Gogh ‘Stilleven-met-bijbel’

Bijbel met kaars
Nuenen, mei 1885.

Karina Baggermans*

Vooraan gesloten nog,
maar heimelijk
duizendmaal gelezen,
ligt het daar
dat kleine boek,
Zola’s nieuwe tijd.

Voor oude ogen ligt
naast gebluste kaars,
de open woordenreus
in leer met goud: het Boek
der boeken, in zijn verheven
ontoegankelijke majesteit.

*Karina Baggermans was ten tijde van het schrijven van dit gedicht het pseudoniem van Catharina Boer

Baggermans-Gogh-08
Vincent van Gogh ‘Stilleven-met-bijbel’ detail boek Emile Zola ‘La joie de vivre’