Baggermans-Gogh-09

Baggermans-Gogh-09
Vincent van Gogh ‘Aardappeleters’

De Aardappeleters
Nuenen, mei 1885. O.a. brief 397

Karina Baggermans*

Zwijgend hebben zij
aan schrale grond
hun maal ontworsteld,

tot in de grijze avond
hun bevuilde lijven
stijf gewerkt.

Bij geur van armoe nu,
voltooien bewegende
aardappelbruine vingers
de dagelijkse gang,

tijd voor stille taal
uit houtsnijgezichten.

Zolang er olie is,
werpt het vredig lamplicht
de schaduw achter hen.

*Karina Baggermans was ten tijde van het schrijven van dit gedicht het pseudoniem van Catharina Boer

Baggermans-Gogh-09
Vincent van Gogh ‘Aardappeleters’