Baggermans-Gogh-19

Baggermans-Gogh-19
Vincent van Gogh ‘Tuin St Remy’

Ommuurde tuin
Saint Remy-de-Provence, 1889. Brief 594:
‘Het leven is zo droevig niet als men bedenkt dat
het zich in deze tuin afspeelt’.

Karina Baggermans*

Omarmd is leven even veilig.
Onder klimopkleed deert geen
hoek, bezeert geen steen.

In zee van koren en lavendel varen
vlinders. In struiken, wisselend groen,
wuiven Iris, Klaproos, Korenbloem.

Langzaam smelt de dag, sneeuwwitte
sering verlicht kobaltblauwe nachten.

Waar schaduw scherpe lijn vervaagt,
verzachten zijn gedachten.

*Karina Baggermans was ten tijde van het schrijven van dit gedicht het pseudoniem van Catharina Boer

Baggermans-Gogh-19
Vincent van Gogh ‘Tuin St Remy’