Baggermans-Gogh-22

Baggermans-Gogh-22
Vincent van Gogh ‘Korenveld met kraaien’ 1890

Korenveld met Kraaien
Auvers-sur-Oise, 1890. Brief 649: ‘ik heb niet geschroomd om te
proberen droefgeestigheid en de ergste eenzaamheid uit te drukken.’

Karina Baggermans*

Prometheus, gekweld door
krijsende kraaien die
stelselmatig pikken in
mijn pas genezen ziel, ben ik

Geveld door scherpe pen,
ontleed om oranje en geel
van hemelvuur en licht,
verborgen in een korenaar.

Laat mij los, verbreek mijn
boeien voor ik gedoofd
voor altijd ben verloren.

Laat mij zwerven, wereldwijd
gloed over de velden zijn,
wind door wuivend koren.

*Karina Baggermans was ten tijde van het schrijven van dit gedicht het pseudoniem van Catharina Boer

Baggermans-Gogh-22
Vincent van Gogh ‘De zaaier’