Balkt-Berserik

Balkt-Berserik

NB. Het schilderij met daarop het Badhotel heb ik op dit moment nog niet gevonden!

Hermanus Berserik, Badhotel

H.H ter Ballet

Het gloeilint vouwt zich als een snelweg
zonder middenstreep in de olielamp geheel
van blauw en paars glas, en het wieltje
dat misschien KOSMOS heet, is donkerblauw

gespiegeld in ’t glas onder de gekantelde
brander van koper. Het badhotel is er ook:
éen toren met bleekgroene houten omloop en
één met een rood schoorsteentje erop, ui-

vormig is één torentop en de lange smalle
raampjes, witomlijst geven niets prijs; in
de groene veranda vertoont zich noch bader

noch gast. Eén toren weggewist door grijs,

Toch nog mistig zichtbaar onder het venster,
lijn, diepzwart en golvend. Is dat de zee?

Balkt-Berserik

Balkt-Berserik

Balkt-Berserik
Balkt-Berserik

Balkt-Berserik

Balkt-Berserik
Balkt-Berserik

Balkt-Berserik

Balkt-Berserik