Balkt-Bol

Balkt-Bol

Ferdinand Bol ‘Portret van Michiel de Ruyter’

 

De Engelse zeeoorlogen (kat in raam)

H.H ter Balkt

Al die zeeslagen, al die zeisslagen!
Ik ben de kat die er altijd was, die
alles ziet, zoals hier in dit raam:
zeg nou zelf, het kon eerder een luik zijn.

Arme Michiel. Zwepen afgekeken
van mijn staart, de zeis van mijn onderkaak.
’t Grommen van de kanonnen van mijn
familie en mij en van de wolven.

Ik zit hier in de zon. Matrozen zijn
muizen, maar ik heb gehoord dat hun voer
slecht is, hun water kila. En alle

eer gaat naar de admiraal. Blauw draaide
die aan ’t wiel, aan de zeearm. Dat zeggen
ze. Maar wat is waar onder zon en kaak.

Balkt-Bol Balkt-Bol

Michiel de Ruyter Atlas Blaeu van der Hem

Michiel de Ruyter door Hendrick Berckman
Balkt-Bol Balkt-Bol

Michiel de Ruyter door Hendrik Bary

Michiel de Ruyter standbeeld Vlissingen