Balkt-Meester Van Catherina Van Kleef

Balkt-Meester Van Catherina Van Kleef
De heilige Laurentius omringd door vissen

Twee Miniaturen uit het Getijdenboek van
Catharina van Kleef, Hertogin van Gelre en
Gravin van Zutphen (1417 -1476); ca 1430 – 1460

H.H. Balkt

De heilige Laurentius, patroon van de armen,
maakte ik eerder. Omringd door kleine vissen,
door de grote verslonden – maar andersom kan ook –
draagt hij het rooster dat hem traag verbrandde,

de bijbel en een beurs. En veel vuur kolkt in mijn
hel achter tanden tussen gele vleermuisvleugels,
een duivel kruit de wrede zielen aan. Kookpotten
dragen de twee torens. Met ragfijn penseel

de trillingen van de hitte, de monsters geverfd,
de doodskoppen boven de mond van de hel! Angst
voor het leven na de dood, voor het thuisland

van de genadeloosheid bestookt in de ranken bij
de lijst hun kleuren. In de liederlijke juichers
boven de transen huilt de triomf van ’t verlorene. 

Balkt-Meester Van Catherina Van Kleef Balkt-Meester Van Catherina Van Kleef
Balkt-Meester Van Catherina Van Kleef Balkt-Meester Van Catherina Van Kleef

pagina’s uit het Getijdenboek van Catharina van Kleef