Balkt-Oostsanen

Balkt-Oostsanen

Jacob Cornelisz. van Oostsanen (1470 – 1533) ‘Saul bij de hekst van Endor’

Saul bij de Tovenares van Endor

H.H. Balkt

Deze heks die je tweemaal ziet, binnen
op een troon van uilen, is de laatste
geestenbezweerster en waarzegster; hier
in Endor. Roep toch Samuël op, smeekt

Saul; en terwijl een sater het psalmenboek
hooghoudt, door de lucht aanvliefend
de ruiter op de paardeschedel, getrokken
door twee hanen, vogel- en insectmensen

in het kielzog van de hemelvarende bok,
rijst Samuël uit de aarde, alles is over
nu, bericht hij de vermomde koning. Jij

en je zoons zullen morgen bij mij zijn.
De heks slacht haar kalf: languit slaat
Saul ter aarde. Voor de vijand is ’t rijk.

Balkt-Oostsanen

Jacob Cornelisz. van Oostsanen (1470 – 1533) Zelfportret

Balkt-Oostsanen Balkt-Oostsanen

Christ Appearing to Mary Magdalen as a Gardener

Christ Appearing to Mary Magdalen as a Gardener detail

Balkt-Oostsanen Balkt-Oostsanen

Man of Sorrows

Christ Taking Leave of His Mother – houtsnede –