Berg-Gogh

Berg-Gogh

Vincent van Gogh ‘Korenveld

Leeuwerik boven korenveld

Arie van den Berg

vlucht of val: de spiegel van
de vogelaar blijft wenken

            ‘die eerste tekenen van leven, van ontwaken:
            de vogel die vliegt … en een diepte van blauw
            waar het wolkendek rafelt’

knipoog van de dood: wie hoog
terugblikt wacht het net

            wanneer de lente geuren gaat, voelt ook
            de vogel in de kooi dat hij iets moet, maar wat?
            hij heeft een vaag besef’

naast het nest, vleugellam
in de kom van het maaiveld

            ‘een teer groen korenveldje, en de lucht
            heel licht … ik heb haast, moet naar buiten
            Om weer te beginnen’

de wind in die halmen, dit ruisen: nog
even, dan waait het hier kraaien

Berg-Gogh  Berg-Gogh  Berg-Gogh  Vincent van Gogh ‘Vogelnesten’

Hier kunt u terug naar de overzichtspagina van de bundel ‘Ommuurd veld’