Bie-Rembrandt

Bie-Rembrandt
Rembrandt van Rijn ‘De anatomische les’

Rynbrant van Ryn, schilder tot Amsterdam

 Cornelis de Bie

Natura staet beschaempt root-vervich in haer wesen
Om dat sy noyt soo wel bekent en was voor desen
By eenich Constenaer, oft Const verrijckt verstant,
(Daer t’vier der wetenschap staegh inde hersens brant)
Als wel by d’eel Vernuft van Rynbrant (die haer schoonheyt)
Soo gheestich met Pinceel ons daeghelijckx ten thoon leyt
Soo aerdich uytghewerckt, soo suyver, net een reyn
Dat sijn Pinceel al veer vervrempt is van ’t ghemeyn.
Mijn pen staet roereloos, soo ick eens gaen besichten
Sijn ordonnantien, die jeders gheest verlichten,
Sijn Conterfeytsels die naer t’leven sijn ghedaen
En door de vaste Const ghelijck het leven staen,
Iae tot de proeven toe die Rijnbrant weet te schetsen
En op de copre plaet met groot verstant te etsen
Bewijsen wie hy is, soo als het werck bethoont
Daer niet als levens gheest van binnen in en woont.

Bie-Rembrandt
Rembrandt van Rijn ‘Bedelaars’