Bierensdehaan-Rembrandt

Bierensdehaan-Rembrandt
Rembrandt van Rijn ‘Mattheus en de engel’ 1661

Engel en evangelist

J.A. Bierens de Haan

Wat is u door den afgezant
geheimelijk in ’t oor gefluisterd?
Ik heb zijn waarspreuk afgeluisterd
en zag den nadruk van zijn hand
en ’t glanzen dat zijn oog omluistert.

Kwam hij langs ’t onnaspeurbaar spoor
uit gindsche wereld neergezonden
naar deez’ verdwaasde wereldronde?
en daalde regionen door
tot hij uw zetel had gevonden?

En bracht hij zijne stilte mee,
die als muziek van englentalen
en weidsch als godlijk ademhalen
ruist als een golvenloze zee
en zingt langs bergen en door dalen?

Nu reikt uw blik zoo ver, zoo wijd
alsof al ’t tastbre is weggezonken,
en een door watervloed verdronken
landstreek zich tot den einder spreidt
en glinstert van de zonnevonken.

Want alle heemlen zijn nabij
en zeetlen om den God-beminde,
die de eeuwigheden hoorde in de
nog nooit vernomen melodij,
die daalde om ’t menschlijk oor te vinden.

Het fluisterende liefdewoord,
uw luistrend wezen ingezongen,
is tot uw gronden doorgedrongen
en zingt het goddelijk akkoord
in uwe ziel met hemeltongen.

Vermeld dan in de vlammentaal
van uw schriftuur de wondersproke
die in uw binnenste is ontloken:
het zeer verheven heilsverhaal.

Rembrandt van Rijn
Mattheus en de engel 1661
olieverf op doek 96 x 81
Musee du Louvre, Parijs

Bierensdehaan-Rembrandt
Rembrandt van Rijn ‘Twee geleerden in gesprek’ 1628

Twee geleerden in gesprek 1628
Olieverf op paneel, 72 x 60 cm
National Gallery of Victoria, Melbourne