Boeken-Rembrandt

Boeken-Rembrandt

Het joodsche bruidje

H. Boeken

“Look at that tenderness”

Zie naar de teederheid, die smeult in de oogen
Waarmee de bruidegom de bruid beschouwt
De jonge maagd, die schijnbaar onbewogen
Bedremmeld schier den man zich toevertrouwt.

Zie naar de wijding in die sterke handen
Waarmee de man, die ’s Levens ernst bevroedt,
De diep-beminde, in hartstochts laaiendst branden
Voor de toekomst’s nacht en dreigement behoedt.

O zie naar ’t waas dat alles houdt omwonden,
De stille pracht van ’t kleur-doorgloeid gewaad.
Hij weet voor’t leven haar aan zich verbonden,
Die, nauw bewust, ’t al wachtend naast hem staat.

zie ook: 
Rembrandt – Aafjes,
Rembrandt – Baeke, Rembrandt – Balkt, Rembrandt – Barnas, Rembrandt – Bernlef, Rembrandt – Boeken, Rembrandt – Brabander, Rembrandt – Brassinga, Rembrandt – Bruinja, Rembrandt – Claus,
Rembrandt – Decker, Rembrandt – Emmens, Rembrandt – Enquist, Rembrandt – Gerhardt, Rembrandt – Gerlach, Rembrandt – Harmens, Rembrandt – Herzberg, Rembrandt – Hofman, Rembrandt – Kemp, Rembrandt – Knibbe, Rembrandt – Kopland, Rembrandt – Meekers,Rembrandt – Menkveld, Rembrandt – Moeyaert, Rembrandt – Schiferli,Rembrandt – Schulte-Nordholt, Rembrandt – Soepboer, Rembrandt – Spinoy, Rembrandt – Tentije,
Rembrandt – Vestdijk, Rembrandt – Vestdijk02,
Rembrandt – Vestdijk03 Rembrandt – Wissen.

Gedichtencyclus Rembrandt en de Engelen

zie ook: Kunst Kolom over Rembrandt

Boeken – Dürer