Boulonois-Morandi
Natura Morte 1936 Giorgio Morandi

Natura Morte 1936 Giorgio Morandi

Inge Boulonois

Hoe dingen hier op rijm bestaan.
Leeg steengoed in bedaarde aardetinten,
verbindend strijklicht.  

Een geschikt herschikt evenwicht.
Het doek een liggende rechthoek.
Seizoenloos deze pleisterplaats
voor onze ogen. Kijken

wordt zien hoe tijd door verf
tot stilte is gestreken. Ik hoor
het zwellen van mijn oorgesuis.

Wilde de schilder  lof zwijgen
van het hier en nu, ving hij de eigen klank
van dingen op of zag hij
dat ze zó stil staan te staan
als enkel schilderijen kunnen laten horen?

Inge Boulonois (Alkmaar,1945) heeft een grote liefde en interesse voor kunst. Van origine is ze beeldend kunstenaar.  
Dat uit zich vanzelfsprekend in haar poëzie. Het kijken neemt ook daar een belangrijke plaats in. Bij veel gedichten 
heeft zij zich laten inspireren door kunstwerken.