Boutens-Toorop-03

Boutens-Toorop-03
Toorop Jan ‘Madonna en Kind’

 AD VIRGINEM MATREM
Voor Jan Toorop
naar aanleiding van een zijner Madonna-teekeningen

P.C. Boutens

‘Tusschen wake en droom geheven
Boven lust en leed te zweven,
Wiegt uw Onschuld onverlet
Op de vleuglen onzer wijzen
Waardoor smart en vreugde rijzen
Tot gelijkgestemd gebed,

‘Dat uw dagen en uw nachten
Spant in éen verrukt verwachten
Dat geen werklijkheid verwondt,
Hart naar Gods raad uitgelezen
Tot de proef van hope en vreezen
Als nooit sterflijk hart doorstond .

‘Als een kind tot haar gebeden,
Immer voor den Minnaar reede
Als ‘~ijndienstmaagd, als zijn bruid,
Menschenkind geroepen zonder
Voorbereiding ’tot het Wonder
Dat al wonderen besluit,

‘Woont ge in witte moederweelde
Van geheimenisdoorkweelden
Tuin van bloesemblinden Mei,
In uw lichten bloei verzwegen
Tusschen ’t net der luide wegen
Waar de wereld schimt voorbij.

‘Storm en onweêr zwijgen boven
’t Blanke zwijgen uwer hoven,
En uw aandacht krenkt geen schaûw;
Hagelslag en sneeuwjacht zinken
In juweelen die verblinken
Voor uw voet tot zoelen dauw.

‘Zon en maan en sterren dekken,
Als zij langs uw aanschijn trekken,
In aanbidding
’t felle licht;
En uw Bruîgom voor uw oogen
Hult in teederheid betogen
Zijn verterend aangezicht …

‘Tusschen wake en droom geheven
Boven lust en leed te zweven,
Wiegt uw Onschuld onverlet
Op de vleuglen onzer wijzen
Waardoor smart en vreugde rijzen
Tot gelijkgestemd gebed.’

 

Boutens-Toorop-03
Jan Toorop ‘Zelfportret’ 1927

Boutens-Toorop-03  Boutens-Toorop-03 
Jan Toorop ‘Madonna en kind’ Jan Toorop ‘Madonna en kind’

Jan Toorop (1858-1928)
Jan (eigenlijk Jean Theodoor) Toorop werd geboren in Purworejo, op Java. Sinds 1872 woonde hij in Nederland en in 1880 werd hij leerling aan de Rijksacademie in Amsterdam. Van 1882 tot 1886 verbleef hij in Brussel, waar hij toetrad tot ‘Les Vingts’, een groep vooruitstrevende Belgische kunstenaars rond James Ensor. Toorop werkte in die jaren in verschillende stijlen, waar onder realisme, impressionisme en post-impressionisme. Na zijn huwelijk met de Engelse Annie Hall (1886) woonde Toorop afwisselend in Den Haag, Engeland en Brussel en vanaf 1890 in Katwijk aan Zee. In die tijd ontwikkelde hij een heel eigen, symbolistische stijl, met beweeglijke, grillige lijnen.

Boutens-Toorop-03

Jan Toorop ‘Madonna en kind’