Boutens-Toorop-04

Boutens-Toorop-04
Jan Toorop ‘Jezus wordt van het kruis genomen’ – 1918

 AFNEMING VAN HET KRUIS
Aan J. Th. Toorop

En als het avond geworden was …
Matth. Ev.

P.C. Boutens

Het matte floers van den Octoberdag
Vernevelt naar den avond; dichtecdaalt
De dunne sneeuwasch van de schemering
En dekt de groote stad der wereld weg
In den schijndood van zijn éentonigheid.
En heel
’t verdeeld geslacht dat in haar woelt,
Draagt voor éen oogenblik dezelfde mom
Van onverschillig vage broederschap:
Leed lang versuft tot doelloos zelfverwijt,
En haat door schriele hebzucht blindgemest,
En lust die nimmer uitslaapt van zijn jacht,
En hoop die afstand deed van iedre hoop,
En onmacht schaterend in overvloed,
En overmacht, de boel van huichlarij-
Zij staan bestorven in dezelfde trekken,
De woestenij van ’t menschelijk gelaat. ..

En buiten op de hemelheuvelen
Beuren strakke gestalten, wijd geplooid
In wijnmoerrood, verlucht olijvengroen,
Turkooizenblauw en vlamdoorsijpeld paars,
Neêr van de groote schaduw van zijn kruis
’t Verbloede lichaam van den Zoon van God.

 

Boutens-Toorop-04
Jan Toorop ‘Zelfportret’ 1927

Boutens-Toorop-04  Boutens-Toorop-04 
Jan Toorop ‘Madonna en kind’ Jan Toorop ‘Madonna en kind’

Jan Toorop (1858-1928)
Jan (eigenlijk Jean Theodoor) Toorop werd geboren in Purworejo, op Java. Sinds 1872 woonde hij in Nederland en in 1880 werd hij leerling aan de Rijksacademie in Amsterdam. Van 1882 tot 1886 verbleef hij in Brussel, waar hij toetrad tot ‘Les Vingts’, een groep vooruitstrevende Belgische kunstenaars rond James Ensor. Toorop werkte in die jaren in verschillende stijlen, waar onder realisme, impressionisme en post-impressionisme. Na zijn huwelijk met de Engelse Annie Hall (1886) woonde Toorop afwisselend in Den Haag, Engeland en Brussel en vanaf 1890 in Katwijk aan Zee. In die tijd ontwikkelde hij een heel eigen, symbolistische stijl, met beweeglijke, grillige lijnen.

Boutens-Toorop-04

Jan Toorop ‘Madonna en kind’