Boutens-Vinci

Boutens-Vinci
Leonardo da Vinci ‘Johannes de Doper’ (Detail)

ZEVENDE STROFE
voor Lionardo’s Johannes

P.C. Boutens


Daar heb ik stilst en diepst geweend,
o tranen heller dan de heugenis
van jonkheids eerst-bewusten morgenlachwant
voor mijn oogen steeg in zilvren nevel
van goddelijkste droefenis
de doode lieflijkheid van zoo veel jaren
in strengen dienst en liefdes kuisehen deemoed
doorwaakt tot al hun weedom zich verdichtte
tot dezen droom van éenen oogenblik:
onder den effen spiegel van uw glimlach
dees dood-en-levenoverscheemrend’ afgrond …

Daar voelde ik achter mij den naakten glans
van witste zon, de maan van liefdes nachten,
en door de levenzoele sluieren
van onze tranen brak haar helle vuur
op donkren wereldwand in paarlen snoeren
van bleeken amethysten regenboog.

Boutens-Vinci  Boutens-Vinci 
Leonardo da Vinci ‘St John in the Wilderness’ (Bacchus) Leonardo da Vinci ‘St John the Baptist’