Claes-Michaelangelo

Claes-Michaelangelo Claes-Michaelangelo

Sixtijnse Kapel

Claes-Michaelangelo

Michaelangelo Sixtijnse Kapel Plafond

Het laatste boek

Paul Claes

Claes-Michaelangelo

Michaelangelo Sibylla Delphica

Claes-Michaelangelo Claes-Michaelangelo

Michaelangelo Sibylla Delphica(detail01)

Michaelangelo Sibylla Delphica(detail02)

Sibylla Delphica

In het begin was het blad. In het geritsel van de boom ruiste de stem van een god. Daarom plukte ik van de bladeren en kauwde erop, totdat de wind ook door mij heen joeg. Ik trok me terug in een spelonk, om er te baren. Mijn lippen begonnen als lover te huiveren en brachten wonderlijke klanken voort. Priesters kwamen naar mijn spelonk en legden bij de toegang palmbladeren neer. Daarop schreef ik mijn silben. Blad na blad schikte ik rondom mij tot een roos. Plots woei er en wind door het gewelf en verwarde alle bladeren. Ik kon ze niet meer ordenen, zodat mijn woorden onverstaanbaar werden. Vervloekt door de priesters werd ik uit mijn spelonk gejaagd en verdorde in de schraalte van de Lucht.

Claes-Michaelangelo

Michaelangelo Sibylla Cumana

Claes-Michaelangelo

Michaelangelo Sibylla Cumana(detail)

Sibylla Cumana

Of kwijnde ik weg, omdat ik had verzuimd de eeuwige jeugd aan de god te vragen? Mijn onsterfelijke huid werd dun als papyrus. Uit de rietbast vlocht ik bladen en kleefde die aan elkaar, opdat ze niet zouden verwaaien. Met galnootsap schreef ik mijn boodschap op negen rollen en ging daarmee naar de koning. Hij weigerde mij de som te betalen die ik vroeg. Ik ging heen, verbrandde drie rollen en bood hem de rest aan voor dezelfde prijs. Hij lachte mij uit. Ik verbrandde opnieuw drie rollen en bood de overblijvende aan. Pas toen kocht hij de rollen voor de oorspronkelijke prijs. Eeuwen bleven mijn orakels als kostbaarste bezit van de stad bewaard in de tempelgewelven, tot ook zij vergingen in Vuur.

Claes-Michaelangelo

Michaelangelo Sibylla Tiburtina (Libyan Sibyl)

Claes-Michaelangelo

Michaelangelo Sibylla Tiburtina (Libyan Sibyl) -detail-

Sibylla Tiburtina (Libyan Sibyl)

Troebelen als die waardoor de tempel was verwoest, brachten een wijze keizer op de troon. Toen zijn onderdanen hem tot god wilden uitroepen, aarzelde hij. Op hun aandringen ontbood hij me en vroeg of er nog ooit een groter sterveling geboren zou worden dan hij. Plots straalde de zon met een gouden krans. Daarin verscheen een maagd met een kind in haar schoot. Toen zei ik tegen de keizer:’Dat kind is groter dan u’. Hij viel op de knieën en aanbad het kind. Ik verdween, maar mijn stem bleef klinken in de boeken die mijn naam droegen. Hun perkament werd niet ontrold, maar opengeslagen, zodat iedere bladzijde een andere profetie openbaarde. Maar ook zij werden de prooi van de wormen der Aarde.

Claes-Michaelangelo
Michaelangelo Sibylla Europea (Persian Sibyl)

Sibylla Europea (Persian Sibyl)

De man was een goudsmid. Omdat zijn proefnemingen de achterdocht van zijn medeburgers wekten, verliet hij zijn geboortestad en trok naar een andere streek om er spiegels te gieten. Eens zag hij monniken over hun lessenaars gebogen het goddelijke woord overschrijven. In een visioen verscheen ik hem: een gesluierde vrouw die hem een spiegel voorhield. Toen bedacht hij het middel dat van ieder boek een spiegel zou maken. Hij goot losse letters, klemde ze vast in een raam, inkte ze en perste ze op papier. Zijn eerste werk was het Sibyllenbuch. Maar Johann Gensfleisch zum Gutenberg werd blind voor hij kon zien hoe zijn uitvinding haar stempel drukte op een wereld die vergaat en verpulvert als papier in Water.

Claes-Michaelangelo

Michaelangelo Sibylla Erythraea

Claes-Michaelangelo Claes-Michaelangelo

Michaelangelo Sibylla Erythraea (detail)

Michaelangelo Sibylla Erythraea (detail)

Sibylla Erythraea

De wereld is gemaakt om een mooi boek te worden, heeft de meest sibyllijnse van alle schrijvers geschreven. Maar dat boek bestaat al: ik draag het in mijn hand. Hoe had ik het einde van de wereld kunnen voorspellen als het niet reeds beschreven stond? Alles is informatie, weet de Cybernetica. Daarom kan zij alleen proberen mijn boek (geprogrammeerd door yhwh) opnieuw samen te stellen. Als ooit alle informatie in één formule is gevat, mag de wereld verdwijnen, want zij blijft in principe reproduceerbaar. Maar van elke programmatuur is een verbeterde versiemogelijk. In een nieuwe schepping zal ieder boek (ook datgene dat u nu dichtslaat) vervolmaakt worden en veranderen in zijn Quintessens.

FINIS
LIBRI

Claes-Michaelangelo
Michaelangelo Putti

Claes-Michaelangelo
Michaelangelo Sixtijnse Kapel Plafond