Cleempoel-Gogh

Cleempoel-Gogh

Vincent

Paul Cleempoel

Je muur was geel;
zon, maan, zonnebloem, korenveld.

De zon van Provence
versplinterde je oogzenuw.

Je verfschriftuur een zoneruptie.

Je vuur een laaiende cipres.

Een pistoolschot in al je schilderijen.

In iedere penseelstreek
spreekt je brandende
gefolterde ziel.

Je wanhoop was de schaduw
ondoordringbaar.

zie ook: Gogh – Jellema en Gogh – Achterberg