Coninck-Hudig

Juk Hudig: Fluitekruit

Melkweg

Herman de Coninck

Je kunt in de wei uit een melkweg van wit
één takje fluitekruid plukken om thuis
in een vaasje te zetten en van dat takje
één twijgje afbreken en daarvan één
steeltje en daarvan één bloempje
en van dat bloempje één pointe
van het godganse pointillisme.
Nee, dat kun je niet.

uit: Enkelvoud, De Arbeiderspers 1991

Coninck-Hudig Coninck-Hudig

Juk Hudig: De Simonisten

Juk Hudig:Engel